Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Informace k zájezdu do Francie

Vážení rodiče žáků,  kteří byli přihlášeni v letošním školním roce na zájezd do Francie.

Na základě jednání s cestovní kanceláří bylo rozhodnuto, že zaplacené zálohy budou vráceny bez stornopoplatků, tj. v plné výši. Vzhledem k tomu, že vracení financí má určité administrativní postupy, trval tento proces delší dobu. Nicméně jsme již tuto částku obdrželi.

K vrácení peněz dojde na základě Žádosti o vrácení zálohy (přiloženo zde) osobně paní učitelkou Kamilou Chmel zákonnému zástupci žáka ve dnech:

4., 6., 11. a 13. 5. 2020 od 900 hod do 1200 ve škole.

Žádost lze vyplnit i ve škole.

Distanční výuka

Vážení rodiče, znovu upozorňujeme, že pro úspěšné absolvování dostanční výuky je potřeba poslat třídním učitelům aktuální a fungující emailové adresy, přes které spolu budete komunikovat (jmenný seznam učitelů a jejich emailových adres, kam lze emaily zasílat, najdete zde). Děkujeme za spolupráci.


Kalibro připravilo dotazníky ohledně distanční výuky pro rodiče žáků. Dotazník má přispět ke kvalitnějšímu vzorku názorů a postojů, které šetření shromažďuje v rámci celé České republiky. Dotazník najdete zde.


BESIP připravil, ve spolupráci Týmem silniční bezpečnosti, Asociací Záchranný kruh a společností Bezpečné cesty, interaktivní webovou aplikaci pro všechny žáky základních škol, kteří se v současné době vzdělávají z domova. Díky této výukové aplikaci si mohou děti hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě. BESIP operativně zareagoval na stávající situaci a inicioval spuštění nové vzdělávací aplikace, protože v současnosti neprobíhá ani školní výuka, ani praktický výcvik žáků na dopravních hřištích. Zrušena musela být také populární „Dopravní soutěž mladých cyklistů“.

Nová aplikace nabízí žákům výběr celkem z osmi tematických okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek. Má podobu online testů a mohou ji využít žáci prvního i druhého stupně. Do databáze jsou zahrnuty jak jednodušší otázky, tak i ty složitější, které prověří skutečné znalosti starších žáků. Testy naleznete zde.

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení k zápisu do MŠ!

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Aktuální informace k zápisům do 1. ročníku ZŠ jsou zde.

Přijímací řízení na SŠ

Aktuální informace k přijímacímu řízení v letošním školním roce

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %;

 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Upozornění

Žádáme rodiče žáků, aby napsali email třídním učitelkám svých dětí (kontakty zde), kvůli aktualizaci emailových kontaktů zákonných zástupců.

Zápisy do první třídy ZŠ

MŠMT vydalo dne 18.03.2020 Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021. Více na níže uvedeném odkazu, popř. v příloze: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Informace jsou spolu s předešlými dokumenty k dispozici na adrese: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020.

Kontakt

Po dobu trvání mimořádných opatření a po dobu uzavření školy můžete školu kontaktovat na mailových adresách nebo na telefonním čísle 606 084 710 v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00. Děkujeme za pochopení.

Online výuka

Zadávané učivo pro žáky

Sledujte aktuální období, ve kterém mají žáci úkoly splnit! Po kliknutí na daný ročník si stáhnete soubor s úkoly do všech předmětů daného ročníku a v daném období.

Soubory otevírejte v PC! Nelze zaručit, že dokumenty MS Word nebo soubory typu ZIP nebo PDF půjdou otevřít na vašich mobilních zařízeních (tablet, mobil, apod.). 

Alternativní verzi programů Office (Word, Excel, Powerpoint) je možné stáhnout zdarma zde.


Období od 18. 6. 2020 do konce šk. roku 2019/2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník


Období od 11. 6. 2020 do 17. 6. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník8. ročník


Období od 4. 6. 2020 do 10. 6. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 28. 5. 2020 do 3. 6. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 21. 5. 2020 do 27. 5. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 14. 5. 2020 do 20. 5. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 7. 5. 2020 do 13. 5. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 30. 4. 2020 do 6. 5. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 23. 4. 2020 do 29. 4. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 16. 4. 2020 do 22. 4. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 9. 4. 2020 do 15. 4. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 1. 4. 2020 do 8. 4. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 25. 3. 2020 do 31. 3. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 18. 3. 2020 do 24. 3. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Materiály pro všechny ročníky, kde se daný předmět vyučuje (poslechy, prezentace apod.):

 

Stránky, kde lze opakovat učivo, případně prohloubit znalosti v daném tématu:

Na ČT2 je ve všední dny v čase 9:00 - 12:00 možné sledovat pořad UčíTelka (pro žáky prvního stupně) a v čase 12:00 - 15:00 pořad Odpoledka (uřčen především pro žáky druhého stupně). Na ČT1 ve 14:00 45 minutový pořad Škola Doma určený pro žáky devátých ročníků připravujících se na přijímací zkoušky.

Žáci mohou ZDARMA využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoliv MIUč+ pak mohou využívat zdarma 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, bude licence prodloužena do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. - 5. ročníku jsou k dispozici nová videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic - žáci tak mohou pracovat podle něj.

Na stránkách www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/ si mohou žáci po jdnoduché registraci stáhnout zdarma spoustu knih ke čtení. Využijte této možnosti, neboť knihy vám v této podobě už zůstávají (stáhnout lze jako pdf soubor nebo soubor do čtečky knih).

Pro opakování matematiky lze využít i webové stránky https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/ - více informací přímo na stránkách.

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Využijte i webovou knihovnu s publikacemi zdarma na https://ejmskoly.publi.cz/ .

Rádi bychom našimi tipy na skvělé knihy ukrátili během nouzového stavu dlouhou chvíli všem. Vybíráme knížky zábavné a poučné, pro malé i větší čtenáře, s 35% slevou na vše, tedy za ještě výhodnější ceny než ty klubové. Zůstaňme v této nelehké době v pravidelném kontaktu s Vámi, našimi spolupracovníky, i s dětmi, čtenáři našich knih. Čas si můžete ukrátit již druhým výběrem čtení pro celou rodinu, Čteme doma 2!

MŠ bude od pondělí zavřená

V souvislosti s probíhajícími opatřeními oznamujeme, že od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání bude uzavřena mateřská škola. Zároveň bude provoz školní jídelny pouze pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Žáci si odnesou ručníky a tělesnou výchovu. O ukončení zákazu budou informováni místním rozhlasem.

Školní jídelna

Žákům byla strava automaticky odhlášena, nahlášena bude automaticky při ukončení mimořádného opatření. Školní jídelna bude v provozu pouze pro cizí strávníky, zaměstnance a MŠ.

Zápisové lístky pro žáky 9. ročníku

Zápisové lístky lze vyzvednout dne 18. 3. 2020 v době od 8:00 do 12:00 v budově školy u výchovné poradkyně paní Mgr. Daniely Zikové oproti podpisu (NUTNÉ osobní převzetí rodičem!!!).

Zjistili jsme, že jehličnany jsou stále zelené…

Dne 27. 2. 2020 jsme se vydaly s dětmi z 1. stupně na kontrolu jehličnatých stromů, zda jsou po celý rok zelené. A nemuseli jsme chodit daleko, jelikož se kolem naší školy vyskytuje hned několik druhů těchto stromů. Schválně, kolik jehličnatých stromů znáte vy? Poznáte je s přehledem?

Číst celé »

Pečení trdelníku ve ŠD

Již tradicí v období masopustu se stalo naše společné pečení něčeho sladkého. V tomto školním roce jsme se rozhodli pro trdelník. Děti byly z volby nadšené, protože tento sladký moučník znají z různých výletů, ale niky jej doma nedělaly. 

Číst celé »

Projektová výuka - tropické ovoce

Dne 11.2.2020 jsme se žáky spojené šesté a sedmé třídy společně ochutnávali ovoce z bedýnky projektu Ovoce do škol. V bedýnce převládalo ovoce, a v některých případech i velmi zajímavé. 

Číst celé »