Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku 2017/2018

V pátek 29. června se konalo v informačním centru tradiční rozloučení s žáky 9. ročníku. Na úvod proběhlo slavnostní představení letošních absolventů . které bylo spojeno s pasováním. Pasování provedl pan učitel Koryťák, šerpy předávala paní učitelka Nováčková.
Hodně úspěchů v osobním i studijním životě popřál našim absolventům starosta obce pan Pichanič.

Číst celé »

Výlet na Slovácko - MŠ

Úterý 19.6. 2018 byl ve školce dlouho očekávaný den. Děti přišly v „ plné polní “ a společně se svými učitelkami i některými maminkami usedly do výletního autobusu, který je dovezl až do malé dědiny Kněždubu na Slovácku. Před selským domkem na ně čekaly tety, které si děti rozdělily do dvou skupinek.

Číst celé »

Cvičení v přírodě spojené s ochranou člověka za mimořádných situací 2018

V e středu 27.6 2018 proběhlo na naši škole cvičení v přírodě na téma ochrana člověka za mimořádných situací. Všichni jsme se sešli, a to jak první tak i druhý stupeň, u rybníka „Kačoku“ za restaurací Zetocha. Krásné prostředí letní přírody a klidu nás vtáhlo do své atmosféry, která jako by byla stvořená pro hry a cvičení v přírodě.

Číst celé »

Školní výlet Brno - 2. stupeň

Na tomto místě již tradičně začínáme popisem, kam jsme jeli a co jsme viděli. Já naprosto netradičně začnu poděkováním. Ráda bych poděkovala paní ředitelce za to, že nám toto akci povolila. Dále chci poděkovat všem rodičům, kteří ji finančně podpořili.  A nakonec dětem, protože jsme díky nim vše hladce zvládli a nikde na nikoho nemuseli dlouho čekat.

Číst celé »

Vida a Bongo s Volsschule Laa an der Thaya

I letos  jsme pokračovali ve spolupráci s Volksschule ze sousedního Laa an der Thaya. Školní rok jsme zakončili společným výletem do brněnského vědeckého parku Vida a zábavného centra Bongo.

Číst celé »

Školní výlet do Zoo Jihlava - 1. stupeň

V pondělí 25. června 2018 se všichni žáci 1. – 5. ročníku naší školy zúčastnili školního výletu do Zoo v Jihlavě. Nejvíce se těšily děti 1. a 2. ročníku, které měly výlet nazvaný Zoo v krabici, ale nedokázaly si představit, co je čeká. Žáci 3. a 4. ročníku pro změnu zažili cestu kolem světa.

Číst celé »

Příprava bylinkových sirupů ve školní družině

V druhé polovině měsíce června, v době, kdy jsou již některé bylinky vhodné k přípravě sirupů, jsme ani my v družině nelenili a zkusili si připravit sirup z máty a levandule. Některé děti přinesly různé druhy bylin, které jsme si pojmenovali, ovoněli a i ochutnali. K bylinkám jsme si řekli důležité informace, hlavně z oblasti zdraví a prospěšnosti těchto bylinek.

Číst celé »

Beseda s Policií ČR

Dne 22. 6. 2018 se konala beseda se členy dopravní policie ČR ze Znojma. Rozsáhlý předváděcí program měl proběhnout na sportovním hřišti TJ Hevlín. Z důležitých pracovních důvodů se však aktéři programu nemohli dostavit, proto byl iniciován náhradní program, který začal předvedením policejního auta.

Číst celé »

Wiener Kaffeehaus

Poslední hodina německého jazyka v šestém ročníku se nesla v duchu tradiční vídeňské kavárny. Za úkol děti měly doplnit pracovní list k hlavnímu městu Rakouska – Vídně a za odměnu dostaly nejoblíbenější dort turistů a knížete Metternicha – Sacherův dort.

Číst celé »

Poznávací zájezd do Velké Británie 2018

V termínu od 4. 6. 2018 do 8. 6. 2018 byl realizován poznávací zájezd do Velké Británie. Tohoto zájezdu se zúčastnili žáci 2. stupně a to hlavně z důvodu jejich komunikační schopnosti v cizím jazyce. Vybraným žákům se tak naskytla jedinečná možnost, poznat jinou kulturu a vyzkoušet si, jaké to je komunikovat s rodilým mluvčím.

Číst celé »

Kdo se vloupal do školní knihovny aneb hodiny slohu trochu jinak

Pokud náhodou stojíte před otázkou, jak správně napsat úřední dopis, obraťte se s důvěrou na žáky 8. ročníku, kteří jsou v této problematice odborníky na slovo vzatými. Byli totiž pověřeni, aby vyřešili zapeklitý případ vloupání do naší školní knihovny.

Číst celé »

Návštěva divadla 9. ročník


Každoročně koncem června patří jeviště Městského divadla ve Znojmě dětem ze Základní umělecké školy v Hrušovanech nad Jevišovkou. Konkrétně vystoupení tanečního oboru pod vedením paní učitelky Milošové. Tento taneční kroužek navštěvují i žáci naší základní školy. V letošním školním roce zde končí své studium tance žák 9. ročníku Marek Honzák.

Číst celé »

Plavecký výcvik 2018

Plavecký výcvik je nedílnou součástí výuky žáků 2. – 4. ročníku a letos proběhl v termínu od 12. 4. do 14. 6.2018. Jde o výbornou průpravu a připravenost dětí na jejich prázdninové pobyty u vody. Tento výcvik se zabýval nejen výukou plavání, ale i bezpečnosti a technikou záchrany. Děti byly rozděleny do skupin podle jejich zdatnosti v plavání.

Číst celé »

Sběrný den a odvoz papíru 2018

Ve školním roce 2017/2018 probíhal jednou týdně vždy v pátek od 7.15 do 7.35 sběr papíru. Cílem školy je naučit děti (i jejich rodiče) třídit odpad, využívat ho k recyklaci a tím se chovat ekologicky k naší planetě. Zapojilo se mnoho dětí zejména 1. stupně, které sbíraly za výrazné pomoci svých rodičů a prarodičů.

Číst celé »

Zdravé zuby čtvrťáků 2018

V rámci celoročního školního projektu „Žijeme zdravě“ jsme se tomu s dětmi podívaly z gruntu na zoubek. Jelikož je důležité dbát o svůj chrup, v rámci hodin přírodovědy jsme si řekli spoustu důležitých věcí ohledně péče o chrup, ale i také z čeho se ten zoubek skládá. Nakonec jsme tyto hodiny zakončily projektem, kdy děti měly určit, které potraviny zubům škodí a které jsou naopak zdravé.

Číst celé »