Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Kniha je náš kamarád - MŠ

Dva týdny jsme se v MŠ věnovali knihám. Děti si do školky přinesly své oblíbené knihy, které si mohly půjčovat a prohlížet v naší školkové knihovně. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ohledně knih, např. kdo je to spisovatel, ilustrátor, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, kde se knihy tisknou apod.

Číst celé »

Den rodin v MŠ 2019

Ve středu 15. 5. 2019 proběhla v naší školce besídka ke Dni rodin. Děti si pro rodiče a ostatní členy rodiny připravily krátký program. Zazpívalo se pár písniček, zarecitovaly se říkanky a dokonce nechybělo ani taneční vystoupení. Na závěr programu děti předaly maminkám milá přáníčka a krásné dárečky v podobě látkových tašek, které děti samy ozdobily barvami na textil.

Číst celé »

Výlet s žáky z rakouského Laa an der Thaya 2019

Ve středu 29. 5. 2019 se vydali naši druháčci na společný výlet s žáky z Laa an der Thaya do Znojma.  Program měli vskutku nabitý. Je květen a počasí má vybízet k aktivitám, nám bohužel pršelo. My vycvičení vojáci z hodin TV jsme zvolili strategický plán, jak se říká: “Těžce na cvičišti, lehce na bojišti.“ Oděni v pláštěnkách jsme absolvovali rychlý a tichý přesun do Jihomoravského muzea, kde na nás čekal nekončící příběh.

Číst celé »

Odvetné utkání v halové kopané ZŠ Břežany - ZŠ Hevlín

Ve středu dne 15. 5. 2019 v 15.30 hodin se uskutečnilo odvetné utkání v přátelské kopané mezi našimi žáky a žáky ZŠ Břežany. Naši školu reprezentovali žáci 8. ročníku V. Morkus-kapitán, J. Borovička, P. Hrabalík, L. Horák, D. Jašek, M. Čavinský a žák 9. ročníku P. Bilý.

Číst celé »

Návštěva policie ve škole 2019

V pátek  10. května 2019 policisté z oddělení tisku a prevence ze Znojma ve spolupráci s policisty z příslušných obvodních oddělení navštívili v rámci preventivní činnosti děti hevlínské školy. Policejní ukázky s preventivním programem se zúčastnilo přes sto třicet dětí.

Číst celé »

Muzikoterapie na naší škole 2019

V úterý 23. dubna 2019 jsme měli možnost poznat hudbu Afriky, Jižní Ameriky a Austrálie v podání Petra Vysočana a jeho muzikoterapie. Tibetské mísy, balafon, brumle, dešťovou hůl, koncovky, africké bubny, djembé, didgeridoo, sansula, koshi a různé perkuse – to vše si mohly děti vyzkoušet, hlavní částí setkání totiž byla vlastní zkouška hry, a tak naši žáci slyšeli etnické hudební nástroje s přirozeným laděním představující všechny živly, zvířata a jiné zvuky přírody.

Číst celé »

Čarodějný den u Všeználků v MŠ

V úterý 30. 4. jsme společně s dětmi uspořádali čarodějný den plný zábavy a legrace. Hned při příchodu bylo pro děti velkým překvapením, že je místo paní učitelky ve třídě čekala veselá čarodějnice. Dětem jsme nakreslily na obličej pavouky, půjčily klobouky a rázem jsme měli u Všeználků místo dětí malé čaroděje a čarodějky.

Číst celé »

Vesmír – projekt ŠD

Více než týden jsme se s dětmi v ŠD věnovali vesmíru.  V průběhu tohoto období se děti seznámily s planetami sluneční soustavy.  Společně jsme zjistili, jak velké jsou planety sluneční soustavy a jak vysoká či nízká teplota na planetách panuje. Děti si se zájmem v knihách prohlížely, jak planety vypadají a jaké mají složení.

Číst celé »

Návštěva MŠ v hasičské zbrojnici 2019

Týden, který jsme v MŠ věnovali bezpečnosti, jsme zakončili exkurzí do místní hasičské zbrojnice. Pan Bukovjan byl tak hodný a věnoval nám čas prohlídkou celé stanice, během níž se děti dozvěděly mnoho zajímavého a mohly se zeptat na otázky, které je zajímaly. Na závěr si děti prohlédly vybavení hasičských vozů a techniku.

Číst celé »

Dopravní výchova 2019

V pondělí 6. 5. 2019 absolvovali žáci 4. třídy závěrečnou část výukového programu dopravní výchovy. V tomto programu si děti v průběhu školního roku osvojily teoretické základy znalostí pravidel silničního provozu a získaly cenné informace, které by jako účastníci silničního provozu měly znát.

Číst celé »

Florbalový turnaj trojic 2019

Ve čtvrtek 2. května 2019 se uskutečnil v naší tělocvičně florbalový turnaj trojic. Družstva byla rozdělena do dvou kategorií / 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník/. V každé kategorii soutěžilo 5 družstev. Vítězem mezi šesťáky a sedmáky se stalo družstvo ve složení Jan Flodr, Martin Kubína a Filippo Petitto.

Číst celé »

Ilustrator Adolf Dudek

V pátek 26. 4. 2019 do naší školy zavítal ilustrátor dětských knih a časopisů pan Adolf Dudek. Už od prvních okamžiků si získal svým vtipným vystupováním všechny děti. Pan Dudek zábavnou formou dětem vysvětlil, kdo je to ilustrátor a zasvětil je do jeho práce. Všichni hltali informace o tom, jak ilustrátor pracuje s textem, který má ilustrovat, jak někdy dlouze přemýšlí o podobě obrázku, jaké pomůcky používá a jak dlouho mu trvá namalovat knihu.

Číst celé »

Zápis dětí do první třídy 2019/2020

Zápis do prvních tříd je vždy slavnostním dnem nejen pro budoucí prvňáčky, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. V sobotu 13. 4. 2019 se do naší školy přišlo zapsat do 1. třídy v doprovodu svých rodičů 13 dětí. Většina z nich školu znala, neboť ji chodila navštěvovat ještě se školkou.

Číst celé »

Divadýlko Květinka v MŠ

V pondělí 15. 4. 2019  k nám do školky přijelo divadýlko Květinka s příběhem o dopravě a chování na silnici „Doprava, doleva aneb jezdíme bezpečně“. Divadlo nás zábavnou formou zavedlo do problematiky dopravní výchovy, naučilo nás správně přecházet přes silnici a zopakovali jsme si některé dopravní značky.

Číst celé »

Velikonoce doby pozdního středověku u nás ve škole

Velikonoce se blížily, proč si je neudělat dříve, navíc když to bude s jídlem pozdního středověku. A tak už 12. dubna jsme s osmým ročníkem navázali na tradici projektové vyučování. Nejdříve probíhala prezentace, kde se žáci dozvěděli zajímavosti z doby středověku, jaká jídla se tenkrát jedla, jak lidé stolovali, čím jedli a celkově o době, která nebyla zrovna pro žití lehká a kdy se lidé dokázali zároveň i radovat a uměli si užívat i pestrost tehdejší gastronomie.

Číst celé »