Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Ilustrator Adolf Dudek

V pátek 26. 4. 2019 do naší školy zavítal ilustrátor dětských knih a časopisů pan Adolf Dudek. Už od prvních okamžiků si získal svým vtipným vystupováním všechny děti. Pan Dudek zábavnou formou dětem vysvětlil, kdo je to ilustrátor a zasvětil je do jeho práce. Všichni hltali informace o tom, jak ilustrátor pracuje s textem, který má ilustrovat, jak někdy dlouze přemýšlí o podobě obrázku, jaké pomůcky používá a jak dlouho mu trvá namalovat knihu.

Číst celé »

Zápis dětí do první třídy 2019/2020

Zápis do prvních tříd je vždy slavnostním dnem nejen pro budoucí prvňáčky, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. V sobotu 13. 4. 2019 se do naší školy přišlo zapsat do 1. třídy v doprovodu svých rodičů 13 dětí. Většina z nich školu znala, neboť ji chodila navštěvovat ještě se školkou.

Číst celé »

Divadýlko Květinka v MŠ

V pondělí 15. 4. 2019  k nám do školky přijelo divadýlko Květinka s příběhem o dopravě a chování na silnici „Doprava, doleva aneb jezdíme bezpečně“. Divadlo nás zábavnou formou zavedlo do problematiky dopravní výchovy, naučilo nás správně přecházet přes silnici a zopakovali jsme si některé dopravní značky.

Číst celé »

Velikonoce doby pozdního středověku u nás ve škole

Velikonoce se blížily, proč si je neudělat dříve, navíc když to bude s jídlem pozdního středověku. A tak už 12. dubna jsme s osmým ročníkem navázali na tradici projektové vyučování. Nejdříve probíhala prezentace, kde se žáci dozvěděli zajímavosti z doby středověku, jaká jídla se tenkrát jedla, jak lidé stolovali, čím jedli a celkově o době, která nebyla zrovna pro žití lehká a kdy se lidé dokázali zároveň i radovat a uměli si užívat i pestrost tehdejší gastronomie.

Číst celé »

Velikonoční tvoření v MŠ 2019

V úterý 16. 4. 2019 jsme si zpříjemnili odpoledne velikonočním tvořením. Rodiče si s dětmi postupně vyzkoušeli různé techniky zdobení vyfouklých vajíček – malování a zdobení ubrouskovou technikou, barevnou cukrářskou polevou se zdobili i vajíčka z perníku.

Číst celé »

Vítání jara ve 3. a 5. ročníku 2019

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 jsme si se žáky 3. a 5. ročníku připomněli zvyky a tradice jara, proč a jak slavíme Velikonoce, vysvětlili jsme si, co znamená 6 postních nedělí, a pro zpříjemnění si žáci upekli cukroví z lineckého těsta.

Číst celé »

Jaro v MŠ 2019

Konečně přišlo jaro a my s dětmi jsme ho náležitě přivítali různými známými i novými básničkami a písničkami oslavující toto krásné roční období. Při vycházkách pozorujeme změny probouzející se přírody ze zimního spánku a na naší zahradě je už slyšet zpěv některých našich pěvců, zejména kosů, kteří obývají naši rozkvetlou zahradu.

Číst celé »

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 2019/2020

Lidové tradice a zvyky předvelikonočního období v MŠ 2019

Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná neděle. Celé toto období je naplněno pestrou paletou zvyků a tradic, které si u nás s dětmi ve školce připomínáme. Zastavíme se u té páté Smrtné neděle, která má sice temný název, ale bývá plná veselí a radosti. Vynáší se totiž smrtka a tím definitivně končí zima a začíná jaro. U nás jí říkáme Morena. Je symbolem zimy, nemocí, dlouhých temných nocí a všeho, co lidem škodí.

Číst celé »

Matematický klokan 2019

V pátek 22. března se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan.  Do této akce se zapojily všechny děti kromě prvňáčků. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií. Žáci 2. a 3. ročníku měli kategorii Cvrček,  4. a 5. ročník kategorii Klokánek. Pro žáky 2. stupně byly připraveny náročnější příklady v kategoriích Benjamín a Kadet.

Číst celé »

Turnaj ve vybíjené 3. a 4. ročník

V úterý 26. března proběhl mezi žáky 3. a 4. ročníku turnaj ve vybíjené. Děti se na tento den moc těšily. Celá hra byla opravdu velmi vyrovnaná a atmosféra v tělocvičně napjatá až do samého konce. Po ukončení hry se k žákům přidali i jejich vyučující. Turnaj, ve kterém zvítězila  4. třída, jsme si všichni moc užili. Gratulujeme.

Číst celé »

Březen - měsíc knihy v ŠD

V druhé polovině měsíce března jsme se s dětmi věnovali tématu knih. Děti si v průběhu dvou týdnů nosily z domova oblíbené knížky, ze kterých jsme si pročítali ukázky. Také jsme si ověřili, jaké mají znalosti pohádek prostřednictvím kvízů, doplňovaček a tajenek.

Číst celé »

Loutkové divadlo Mašek v MŠ

V pátek 8. 3. 2019 navštívilo naši MŠ loutkové divadlo Mašek. Tentokrát byly pro děti připraveny dvě pohádky - "Pohádka o červené Karkulce" a "O myšičce". Celé představení provázel Kašpárek s hádankami a básničkami. Děti se také mohly aktivně zapojit a zahrát si s loutkami.

Číst celé »

Za písničkou se skupinou Marbo

O tom, že hudební výchova nemusí probíhat vždy jenom ve třídě a dokonce i příjemněji, jsme se přesvědčili v úterý 12. března. Naše tělocvična se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v koncertní sál. Nejdříve byl přichystán hudební program pro 1. stupeň a  mateřskou školu a měl název Tajemství písniček.

Číst celé »

Exkurze na čističku odpadních vod v Hevlíně 2019

V pondělí 11. března 2019 jsme se žáky 7. a 8. ročníku navštívili čističku odpadních vod v Hevlíně. Před budovou nás uvítal technolog vodárenské společnosti, který nás celým zařízením provedl. Nahlédli jsme do odpadní jámy, ve které se odstraňují plovoucí nečistoty.

Číst celé »