Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Fotbalové utkání ZŠ Hevlín - ZŠ Břežany

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 ve 14.00 hodin se v Hevlíně na umělém školním hřišti konala přátelská kopaná mezi vyzyvatelem ZŠ Břežany a naší školou. Utkání odehráli žáci vyšších ročníků (7., 8. a 9. třídy). První dvacetiminutový poločas skončil po urputném boji nerozhodně 1:1. Za Hevlín skóroval Petr Hrabalík.

Číst celé »

Neny – Najdi svou cestu

Ve čvrtek 11.10.2018  jsme se zúčastnili interaktivního motivačního programu pro žáky základních a středních škol známého rapera a speakera Nenyho. První část byla zaměřena na motivaci k osobní aktivitě, k další cestě ve vzdělávání ve škole i mimo školu, poznání svých silných a slabých stránek, seberealizaci a prevenci sociálně patologických jevů (především šikany).

Číst celé »

Podzimní exkurze - 8.r. a 9.r. 2018

Žáci 8. a 9. ročníku se v úterý 2.10. zúčastnili vzdělávacího programu s názvem Les a klima ve středisku environmentální výchovy Lipka  v Brně. Během více než tříhodinového programu si formou hry zopakovali, jak v různých obdobích historie naší země vznikalo uhlí a jakou roli přitom hrálo množství  kyslíku a oxidu uhličitého v atmosféře a  následně si vyzkoušeli hospodaření  se svěřeným úsekem lesa.

Číst celé »

Školská rada ze dne 2. 10. 2018

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 2. října 2018

Číst celé »

Pernštejni - Staré pověsti české

Tak jsme tu zase měli Pernštejny. Ne přímo hrabata z hradu Pernštejnu, ale ve čtvrtek 27. září 2018 přijeli dva členové souboru s  pověstmi z české minulosti. Jejich sugestivní vyprávění provázely loutky, které v jednotlivých příbězích vystupovaly.

Číst celé »

Čarovné býlí 3.-5.ročník

Dne 25. září 2018 jsme se s žáky 3. – 5. ročníku vydali do vzdělávacího centra Lipka – Rozmarýnek v Brně. V centru na žáky čekal vzdělávací program Čarovné býlí, který jim přiblížil svět bylinek. Zkušené lektorky si děti rozdělily do tří skupin pomocí barevných kamínků, tyto skupinky pracovaly postupně na třech stanovištích.

Číst celé »

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Fotografie ze slavnostního zahájení prvňáčků a žáků základní školy školního roku 2018/2019 naleznete zde.

Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

Fotografovala Kamila Chmel
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku 2017/2018

V pátek 29. června se konalo v informačním centru tradiční rozloučení s žáky 9. ročníku. Na úvod proběhlo slavnostní představení letošních absolventů . které bylo spojeno s pasováním. Pasování provedl pan učitel Koryťák, šerpy předávala paní učitelka Nováčková.
Hodně úspěchů v osobním i studijním životě popřál našim absolventům starosta obce pan Pichanič.

Číst celé »

Výlet na Slovácko - MŠ

Úterý 19.6. 2018 byl ve školce dlouho očekávaný den. Děti přišly v „ plné polní “ a společně se svými učitelkami i některými maminkami usedly do výletního autobusu, který je dovezl až do malé dědiny Kněždubu na Slovácku. Před selským domkem na ně čekaly tety, které si děti rozdělily do dvou skupinek.

Číst celé »

Cvičení v přírodě spojené s ochranou člověka za mimořádných situací 2018

V e středu 27.6 2018 proběhlo na naši škole cvičení v přírodě na téma ochrana člověka za mimořádných situací. Všichni jsme se sešli, a to jak první tak i druhý stupeň, u rybníka „Kačoku“ za restaurací Zetocha. Krásné prostředí letní přírody a klidu nás vtáhlo do své atmosféry, která jako by byla stvořená pro hry a cvičení v přírodě.

Číst celé »

Školní výlet Brno - 2. stupeň

Na tomto místě již tradičně začínáme popisem, kam jsme jeli a co jsme viděli. Já naprosto netradičně začnu poděkováním. Ráda bych poděkovala paní ředitelce za to, že nám toto akci povolila. Dále chci poděkovat všem rodičům, kteří ji finančně podpořili.  A nakonec dětem, protože jsme díky nim vše hladce zvládli a nikde na nikoho nemuseli dlouho čekat.

Číst celé »

Vida a Bongo s Volsschule Laa an der Thaya

I letos  jsme pokračovali ve spolupráci s Volksschule ze sousedního Laa an der Thaya. Školní rok jsme zakončili společným výletem do brněnského vědeckého parku Vida a zábavného centra Bongo.

Číst celé »

Školní výlet do Zoo Jihlava - 1. stupeň

V pondělí 25. června 2018 se všichni žáci 1. – 5. ročníku naší školy zúčastnili školního výletu do Zoo v Jihlavě. Nejvíce se těšily děti 1. a 2. ročníku, které měly výlet nazvaný Zoo v krabici, ale nedokázaly si představit, co je čeká. Žáci 3. a 4. ročníku pro změnu zažili cestu kolem světa.

Číst celé »

Příprava bylinkových sirupů ve školní družině

V druhé polovině měsíce června, v době, kdy jsou již některé bylinky vhodné k přípravě sirupů, jsme ani my v družině nelenili a zkusili si připravit sirup z máty a levandule. Některé děti přinesly různé druhy bylin, které jsme si pojmenovali, ovoněli a i ochutnali. K bylinkám jsme si řekli důležité informace, hlavně z oblasti zdraví a prospěšnosti těchto bylinek.

Číst celé »