Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

"Nebojme se handicapu"

Ve středu 14. listopadu 2018 se děti druhého a třetího ročníku účastnily projektu s tématem „Nebojme se handicapu.” Děti se seznámily s tím, co znamenají pojmy handicap, zdravotní znevýhodnění a tělesné postižení. Vysvětlily jsme jim, že se běžně setkáváme s nevidomými i vidícími lidmi a díky tomu víme, že mezi námi není rozdíl.

Číst celé »

Školská rada ze dne 8. 11. 2018

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 8. listopadu 2018

Číst celé »

Halloween v 9. ročníku 2018

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Slaví se většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Děti se oblékají do různých kostýmů a chodí od domu k domu a koledují o sladkosti.

Číst celé »

Prezentace SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická na naší základní škole

Kam po základní škole? To je otázka, kterou si každoročně pokládají žáci 9. ročníku. Ne vždy je snadné se rozhodnout, ale jedná se o věci, které nám mohou ovlivnit budoucnost, a proto bychom jim měli věnovat značnou pozornost. Už na základní škole můžeme pozorovat, v čem jsme dobří a co nás baví.

Číst celé »

Plody podzimu v ŠD

Více než týden jsme se s dětmi zaměřili na stromy a podzimní plody. S dětmi jsme si hravou formou připomněli druhy stromů a podzimních plodů. K poznávání a objevování přírodnin jsme použili také mikroskopy, což upoutalo na celý týden pozornost mnoha dětí, které opravdu strávily nad mikroskopem dlouhou dobu.

Číst celé »

Exkurze na Vranovské přehradě - 6.r a 7.r.

Ve středu 17. 10. 2018 se žáci  6.  a 7.  ročníku zúčastnili exkurze ve vodní elektrárně na Vranovské přehradě. Dověděli jsme se,  kdy byla přehrada postavena, jak vysoká je hráz a jaká je největší hloubka vody. Byli jsme seznámeni s provozem elektrárny a viděli jednotlivá technologická zařízení.

Číst celé »

Kejklíř Vlasta 2018

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 jsme si ve školce užili velikou zábavu a legraci. Dojel nás totiž svými kousky pobavit kejklíř Vlasta s jeho plyšovým kamarádem, loutkou Emilem. Kejklíř Vlasta předvedl jízdu na jednokolce, žonglování s míčky i kužely a vlastně vším možným, chůzi na chůdách i jiné povedené kousky.

Číst celé »

Podzimní posezení u ohýnku v MŠ

Ve čtvrtek 18. října 2018 jsme pro děti a jejich rodinné příslušníky uspořádali tradiční podzimní slavnost „ Zavírání zahrady “. Počasí připomínalo spíše slunečné léto, nežli podzim. Sešlo se nás opravdu hodně. Mamky, tátové a děti se pustili do díla.

Číst celé »

Fotbalové utkání ZŠ Hevlín - ZŠ Břežany

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 ve 14.00 hodin se v Hevlíně na umělém školním hřišti konala přátelská kopaná mezi vyzyvatelem ZŠ Břežany a naší školou. Utkání odehráli žáci vyšších ročníků (7., 8. a 9. třídy). První dvacetiminutový poločas skončil po urputném boji nerozhodně 1:1. Za Hevlín skóroval Petr Hrabalík.

Číst celé »

Neny – Najdi svou cestu

Ve čvrtek 11.10.2018  jsme se zúčastnili interaktivního motivačního programu pro žáky základních a středních škol známého rapera a speakera Nenyho. První část byla zaměřena na motivaci k osobní aktivitě, k další cestě ve vzdělávání ve škole i mimo školu, poznání svých silných a slabých stránek, seberealizaci a prevenci sociálně patologických jevů (především šikany).

Číst celé »

Podzimní exkurze - 8.r. a 9.r. 2018

Žáci 8. a 9. ročníku se v úterý 2.10. zúčastnili vzdělávacího programu s názvem Les a klima ve středisku environmentální výchovy Lipka  v Brně. Během více než tříhodinového programu si formou hry zopakovali, jak v různých obdobích historie naší země vznikalo uhlí a jakou roli přitom hrálo množství  kyslíku a oxidu uhličitého v atmosféře a  následně si vyzkoušeli hospodaření  se svěřeným úsekem lesa.

Číst celé »

Školská rada ze dne 2. 10. 2018

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 2. října 2018

Číst celé »

Pernštejni - Staré pověsti české

Tak jsme tu zase měli Pernštejny. Ne přímo hrabata z hradu Pernštejnu, ale ve čtvrtek 27. září 2018 přijeli dva členové souboru s  pověstmi z české minulosti. Jejich sugestivní vyprávění provázely loutky, které v jednotlivých příbězích vystupovaly.

Číst celé »

Čarovné býlí 3.-5.ročník

Dne 25. září 2018 jsme se s žáky 3. – 5. ročníku vydali do vzdělávacího centra Lipka – Rozmarýnek v Brně. V centru na žáky čekal vzdělávací program Čarovné býlí, který jim přiblížil svět bylinek. Zkušené lektorky si děti rozdělily do tří skupin pomocí barevných kamínků, tyto skupinky pracovaly postupně na třech stanovištích.

Číst celé »

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Fotografie ze slavnostního zahájení prvňáčků a žáků základní školy školního roku 2018/2019 naleznete zde.