Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Beseda s Policií ČR

Dne 22. 6. 2018 se konala beseda se členy dopravní policie ČR ze Znojma. Rozsáhlý předváděcí program měl proběhnout na sportovním hřišti TJ Hevlín. Z důležitých pracovních důvodů se však aktéři programu nemohli dostavit, proto byl iniciován náhradní program, který začal předvedením policejního auta.

Číst celé »

Wiener Kaffeehaus

Poslední hodina německého jazyka v šestém ročníku se nesla v duchu tradiční vídeňské kavárny. Za úkol děti měly doplnit pracovní list k hlavnímu městu Rakouska – Vídně a za odměnu dostaly nejoblíbenější dort turistů a knížete Metternicha – Sacherův dort.

Číst celé »

Poznávací zájezd do Velké Británie 2018

V termínu od 4. 6. 2018 do 8. 6. 2018 byl realizován poznávací zájezd do Velké Británie. Tohoto zájezdu se zúčastnili žáci 2. stupně a to hlavně z důvodu jejich komunikační schopnosti v cizím jazyce. Vybraným žákům se tak naskytla jedinečná možnost, poznat jinou kulturu a vyzkoušet si, jaké to je komunikovat s rodilým mluvčím.

Číst celé »

Kdo se vloupal do školní knihovny aneb hodiny slohu trochu jinak

Pokud náhodou stojíte před otázkou, jak správně napsat úřední dopis, obraťte se s důvěrou na žáky 8. ročníku, kteří jsou v této problematice odborníky na slovo vzatými. Byli totiž pověřeni, aby vyřešili zapeklitý případ vloupání do naší školní knihovny.

Číst celé »

Návštěva divadla 9. ročník


Každoročně koncem června patří jeviště Městského divadla ve Znojmě dětem ze Základní umělecké školy v Hrušovanech nad Jevišovkou. Konkrétně vystoupení tanečního oboru pod vedením paní učitelky Milošové. Tento taneční kroužek navštěvují i žáci naší základní školy. V letošním školním roce zde končí své studium tance žák 9. ročníku Marek Honzák.

Číst celé »

Plavecký výcvik 2018

Plavecký výcvik je nedílnou součástí výuky žáků 2. – 4. ročníku a letos proběhl v termínu od 12. 4. do 14. 6.2018. Jde o výbornou průpravu a připravenost dětí na jejich prázdninové pobyty u vody. Tento výcvik se zabýval nejen výukou plavání, ale i bezpečnosti a technikou záchrany. Děti byly rozděleny do skupin podle jejich zdatnosti v plavání.

Číst celé »

Sběrný den a odvoz papíru 2018

Ve školním roce 2017/2018 probíhal jednou týdně vždy v pátek od 7.15 do 7.35 sběr papíru. Cílem školy je naučit děti (i jejich rodiče) třídit odpad, využívat ho k recyklaci a tím se chovat ekologicky k naší planetě. Zapojilo se mnoho dětí zejména 1. stupně, které sbíraly za výrazné pomoci svých rodičů a prarodičů.

Číst celé »

Zdravé zuby čtvrťáků 2018

V rámci celoročního školního projektu „Žijeme zdravě“ jsme se tomu s dětmi podívaly z gruntu na zoubek. Jelikož je důležité dbát o svůj chrup, v rámci hodin přírodovědy jsme si řekli spoustu důležitých věcí ohledně péče o chrup, ale i také z čeho se ten zoubek skládá. Nakonec jsme tyto hodiny zakončily projektem, kdy děti měly určit, které potraviny zubům škodí a které jsou naopak zdravé.

Číst celé »

Devátý ročník jako odpaďáčci

Poslední sběr papíru v tomto školním roce pojali žáci devátého ročníku tematicky. Pomocí papíru a plastových lahví si vyčarovali oblečení, ve kterých se představili v každé třídě na škole s krátkou prezentací o tom, jak bychom měli třídit odpad nebo které druhy kontejnerů máme v obci k dispozici. Dětem se naši „odpaďáčci“ velmi líbili a v naší fotogalerii můžete sami posoudit, jestli jim to sluší.

Číst celé »

Návštěva v 1. třídě

Na čtvrtek 14. 6. 2018 jsme byli s budoucími prvňáčky pozváni do základní školy, aby se děti podívaly, co je vlastně v září v té velké škole čeká. Přivítala nás paní učitelka Prokešová a prvňáčci ve svých lavicích. Sedli jsme si vzadu ve třídě na připravené židličky, prvňáčci se nám představili, ukázali nám, jak už krásně umí číst, jaké mají slabikáře a písanky.

Číst celé »

Kulturní dění v naší mateřské škole 2018

Ve čtvrtek 24. května 2018  k nám přijelo Divadlo Barborka s pohádkou                                      „ O skřítkovi Pořádníčkovi “.
Byla to poučná pohádka zaměřená na ekologickou výchovu nejmenších.Naučili jsme se pěknou písničku o třídění odpadu: „I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí.

Číst celé »

Školská rada ze dne 25. 5. 2018

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 25. května 2018

Číst celé »

Typicky britské a americké - 8. ročník

I letos jsme výuku v osmém ročníku pojali i jako ochutnávku, jelikož se ve druhém pololetí učíme o britském a americkém způsobu života, o jejich městech, kultuře a hlavně i o jídle. Tentokrát jsem navštívila jeden obchod ve Vídni, kde jsem nakoupila potraviny, které pochází z USA nebo Velké Británie a v jedné z hodiny angličtiny jsme si udělali ochutnávku s konverzací na téma zámořského jídla.

Číst celé »

Internacionalismy v hodinách němčiny

Internacionalismy neboli mezinárodní slova patří do každodenního života nejen v českém jazyce, ale i v tom německém a proto jsme v jedné hodině německého jazyka hledali v rakouských denících Österreich a Heute slova, která na první pohled poznáme a jsou používaná i v češtině. Následně děti vyrobily ve dvojicích koláže pomocí těchto slovíček, které vystřihly z novin.

Číst celé »

Pozorování přírody v hodině - 4. ročník

Dvě květnové hodiny přírodovědy ve čtvrtém ročníku jsme s dětmi věnovali pozorování drobných živočichů. Děvčátka do první hodiny donesla na pozorování housenku, kterou pojmenovaly Lísteček, následně o ní udělaly i prezentaci v powerpointu. V další hodině se nám sešlo zvířátek více. Byly to především domácí zvířátka žáků, jako morčátka nebo králíčci, poté opět následovaly prezentace k daným zvířátkům.

Číst celé »