Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Velikonoční tvoření v MŠ 2019

V úterý 16. 4. 2019 jsme si zpříjemnili odpoledne velikonočním tvořením. Rodiče si s dětmi postupně vyzkoušeli různé techniky zdobení vyfouklých vajíček – malování a zdobení ubrouskovou technikou, barevnou cukrářskou polevou se zdobili i vajíčka z perníku.

Číst celé »

Vítání jara ve 3. a 5. ročníku 2019

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 jsme si se žáky 3. a 5. ročníku připomněli zvyky a tradice jara, proč a jak slavíme Velikonoce, vysvětlili jsme si, co znamená 6 postních nedělí, a pro zpříjemnění si žáci upekli cukroví z lineckého těsta.

Číst celé »

Jaro v MŠ 2019

Konečně přišlo jaro a my s dětmi jsme ho náležitě přivítali různými známými i novými básničkami a písničkami oslavující toto krásné roční období. Při vycházkách pozorujeme změny probouzející se přírody ze zimního spánku a na naší zahradě je už slyšet zpěv některých našich pěvců, zejména kosů, kteří obývají naši rozkvetlou zahradu.

Číst celé »

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 2019/2020

Lidové tradice a zvyky předvelikonočního období v MŠ 2019

Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná neděle. Celé toto období je naplněno pestrou paletou zvyků a tradic, které si u nás s dětmi ve školce připomínáme. Zastavíme se u té páté Smrtné neděle, která má sice temný název, ale bývá plná veselí a radosti. Vynáší se totiž smrtka a tím definitivně končí zima a začíná jaro. U nás jí říkáme Morena. Je symbolem zimy, nemocí, dlouhých temných nocí a všeho, co lidem škodí.

Číst celé »

Matematický klokan 2019

V pátek 22. března se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan.  Do této akce se zapojily všechny děti kromě prvňáčků. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií. Žáci 2. a 3. ročníku měli kategorii Cvrček,  4. a 5. ročník kategorii Klokánek. Pro žáky 2. stupně byly připraveny náročnější příklady v kategoriích Benjamín a Kadet.

Číst celé »

Turnaj ve vybíjené 3. a 4. ročník

V úterý 26. března proběhl mezi žáky 3. a 4. ročníku turnaj ve vybíjené. Děti se na tento den moc těšily. Celá hra byla opravdu velmi vyrovnaná a atmosféra v tělocvičně napjatá až do samého konce. Po ukončení hry se k žákům přidali i jejich vyučující. Turnaj, ve kterém zvítězila  4. třída, jsme si všichni moc užili. Gratulujeme.

Číst celé »

Březen - měsíc knihy v ŠD

V druhé polovině měsíce března jsme se s dětmi věnovali tématu knih. Děti si v průběhu dvou týdnů nosily z domova oblíbené knížky, ze kterých jsme si pročítali ukázky. Také jsme si ověřili, jaké mají znalosti pohádek prostřednictvím kvízů, doplňovaček a tajenek.

Číst celé »

Loutkové divadlo Mašek v MŠ

V pátek 8. 3. 2019 navštívilo naši MŠ loutkové divadlo Mašek. Tentokrát byly pro děti připraveny dvě pohádky - "Pohádka o červené Karkulce" a "O myšičce". Celé představení provázel Kašpárek s hádankami a básničkami. Děti se také mohly aktivně zapojit a zahrát si s loutkami.

Číst celé »

Za písničkou se skupinou Marbo

O tom, že hudební výchova nemusí probíhat vždy jenom ve třídě a dokonce i příjemněji, jsme se přesvědčili v úterý 12. března. Naše tělocvična se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v koncertní sál. Nejdříve byl přichystán hudební program pro 1. stupeň a  mateřskou školu a měl název Tajemství písniček.

Číst celé »

Exkurze na čističku odpadních vod v Hevlíně 2019

V pondělí 11. března 2019 jsme se žáky 7. a 8. ročníku navštívili čističku odpadních vod v Hevlíně. Před budovou nás uvítal technolog vodárenské společnosti, který nás celým zařízením provedl. Nahlédli jsme do odpadní jámy, ve které se odstraňují plovoucí nečistoty.

Číst celé »

Pečení masopustních koblížků ve školní družině

Ve školní družině si připomínáme každoročně období masopustu. I v tomto roce jsme si s dětmi připomněli, co zvyky a tradice tohoto období znamenají. Protože jsme si chtěli i my ve školní družině užít trošku masopustního hodování, připravili jsme si v úterý před Popeleční středou masopustní koblihy, které byly v minulosti součástí hostiny, po niž přišlo období čtyřicetidenního půstu, který končil Velikonocemi.

Číst celé »

Preventivní program pro 4. ročník

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se žáci čtvrté třídy ZŠ Hevlín zúčastnili komplexního preventivního programu "Kamarádimůj volný čas a ". Začátek programu se uskutečnil ve služebně Městské policie Znojmo, kde se žáci seznámili s prací policie a s tím, jak se chovat bezpečně nejen v běžném životě, ale i na sociálních sítích.

Číst celé »

Logopedická prevence v MŠ 2019

Ve středu 27. 2. 2019 v naší mateřské škole proběhla, za velké účasti rodičů, přenáška o logopedické prevenci. Přednášku vedla klinická logopedka paní magistra Lenka Bartáková (Čerstvá).  Tato přednáška byla určena nejen pro rodiče, kteří s vadou řeči u svého dítěte již pracují, ale i pro ty, kteří se s vadou řeči u dítěte dosud nesetkali

Číst celé »

Masopust v MŠ 2019

Dva týdny probíhal v naší školce masopust. Děti vyráběly barevné masky, klauny, učily se veselé říkanky a písničky, hrály zábavné hry a povídaly si „Jak to bylo o masopustu“. V úterý 5. 3. 2019 se konal velký masopustní rej masek.

Číst celé »