Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školská rada ze dne: 1.3.2011

1.3.2011 - program Školské rady

  • Vyjádření se k rozboru hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010

Lyžařský výcvikový kurz 2011

Do lyžařského výcvikového střediska v Janoušově se všichni žáci školy moc těšili. Do autobusu nastupovali trošku s obavami ti, kteří se sjezdovým lyžováním neměli žádné zkušennosti, vraceli se však spokojení a plní nových zážitků. Tentokrát se v hojném počtu zúčastnili i bývalí žáci školy. Závěrem lyžařského kurzu proběhly závody ve sjezdu a slalomu.

Číst celé »

Týden veselí

Týden veselí byl zaměřen na masopustní radovánky. Děti se seznámily se zvyky a tradicemi Masopustu. Při výtvarné činnosti vytvořily koláž klauna, v pracovní činnosti vyrobily škrabošky, masky a klobouky. Jedno odpoledne proběhl Kloboukový karneval, kde si děti užily plno zábavy při tanci a soutěžích. Prožily tak týden zábavy, oddechu a příjemného uvolnění.

Vánoce 2011 v MŠ

Už jsou po roce opět Vánoce-touto krásnou koledou přivítaly děti z MŠ začátek Adventu při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, kterého se ujal sám pan starosta obce. Po vystoupení dětí z MŠ následoval připravený program dětí ze ZŠ, který se též nesl v duchu adventního času a vánoc. I přihlížející se zapojili do zpěvu koled, vánoční atmosféru též umocnil i stánek, prodávající čaj a svařené víno a samozřejmě i pohled na rozsvícený vánoční strom.

Číst celé »

Výchovný koncert

Svátek Tří králů jsme žákům základní školy a dětem mateřské školy obohatili výchovně vzdělávacím koncertem Hudební školy Klára. Žáci se seznámili s žesťovými hudebními nástroji a vyslechli krásné skladby - klasické i moderní. Na závěr si za doprovodu hudebníků všichni zazpívali koledu My tři králové.

Počítačové puzzle

Soutěže se zúčastnilo 14 dětí. Soutěžilo se ve dvojicích. Na výběr byly puzzle z tradičních českých pohádek. Do finále se probojovali čtyři žáci, kteří se umístili takto. 1. Iveta Mahdalová, 2. Honza Plíšek, 3. Radek Bíllý, 4. Honza Bajgl. Skládání puzzlí na počítačích děti velmi bavilo.

Vánoční trhy ve Znojmě

Vánoční trhy ve Znojmě navštívilo 15 dětí ze školní družiny. Děti si prohlédly stánky s vánočním zbožím, některé si vybraly a nakoupily dárky pro příbuzné, jiné si koupily horký čaj, protože bylo velmi mrazivé počasí.

Výchovný program NP Podyjí

Na čtvrtek 16. prosince se žáci 1. stupně moc těšili. Přijely k nám na návštěvu dvě moc hodné lektorky ze správy NP Podyjí. Děti se rozdělily do dvou skupin-první tvořili žáci 1.-3. ročníku a druhou ti starší-čtvrťáci a páťáci.Ve velmi poučné a zajímavé přednášce se děti nejdříve představily tak, že na začáteční písmeno svého jména musely říct některé zvíře žijící v naší přírodě. Potom jim paní lektorka poutavě vyprávěla o životě v Národním parku a ujistila je o tom, že i když není rozlohou největší, žije v něm nejvíc živočišných druhů ze všech čtyřech národních parků v naší republice.

Číst celé »

Florbalový turnaj

Dne 16. 12. 2010 proběhl tradiční vánoční turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnili žáci 4. - 9. ročníku. Celkem se do turnaje zapojilo 24 žáků v šesti družstvech. Z vítězství se radovali Šakali ve složení Martin Mahdal, František Pata, František Húserek a Daniel Mimránek. Nejlepším střelcem se stal Martin Mahdal s 11 brankami. Nejlepším brankářem byl vybrán Viktor Šuhaj.

Rozsvícení vánočního stromku

Ten vánoční čas, dočkali jsme zas - zaznělo hevlínským náměstí při prvním veřejném rozsvěcování vánočního stromečku. Na pokyn pana starosty Noska odpočítaly děti rozsvícení krásně ozdobeného symbolu Vánoc. O kulturní program se postaraly děti z mateřské i základní školy. Společně s občany si děti zazpívaly koledy a známé vánoční písně. Doufáme, že vytvoření příjemné sváteční atmosféry naladilo všechny přítomné k prožití klidných Vánoc.

Drakiáda

V letošním roce jsme opět uskutečnili celoškolní Drakiádu. Až na druhý termín se konečně počasí umoudřilo a svěží vítr nám umožnil létání pěkných draků. Celkem se soutěže zúčastnilo 28 žáků , učitelé a rodiče. Někteří žáci si vyzkoušeli také posílání psaníček drakům, přes počáteční problémy, kdy nám psaníčka padala ze šňůr, se nakonec některým žákům poštěstilo - a vítr dopravil psaníčko až k drakovi.

Číst celé »

Brigáda deváťáků v MŠ

Mateřskou školu zasypalo listí. Zakrylo trávníky, pískoviště, skluzavky, vláčky, chodníky a malí caparti museli denně překonávat nevítanou nadílku. A žáci devátého ročníku vyrazili na pomoc. Vyzbrojeni hráběmi, košťaty a kolečky se pustili s chutí do práce. Listí se pod jejich rukama hromadilo a odváželo na připravenou vlečku a než bys řekl švec byla velká část odklizena.

Číst celé »

Návštěva dinoparku ve Chvalovicích

Návštěva DINOPARKU ve Chvalovicích se zúčastnily všechny děti z 1. stupně naší školy, z toho bylo 16 dětí ze školní družiny. Žáci si se zájmem prohlédli jednotlivé exponáty. Hlavně se jim líbili ti dinosauři, kteří se pohybovali nebo vydávali různé zvuky. Děti si zde mohly zakoupit upomínkové předměty. U největšího dinosaura jsme se vyfotografovali.

Výlet do PREHISTORIC PARKU

Žáci 1.stupně se dne 3.11.2010 vypravili na exkurzi do PREHISTORIC PARKU - Chvalovice. Tam je přivítalo 50 ""obživlých"" maket dinosaurů v životní velikosti. Byl to pro děti ohromný zážitek. Dále si mohli nakoupit suvenýry, pohrát si na dětských atrakcích a v dětském koutku. Po svačině všichni spokojeně odjeli do Jaroslavic na výlov rybníka. Zde se na vlastní oči seznámili s různými vylovenými rybami. Nejvíce byl obdivován zlatý kapr,kterému žáci šeptali svá přání. Na zahřátí si koupili čaj a s krásnými pocity odjížděli domů.

Drakiáda

DRAKIÁDA - byla pořádána pro všechny žáky naší školy. Ze školní družiny se zúčastnilo 10 dětí. Počasí bylo příznivé, děti se dobře bavily a měli radost z draků, kteří se jim vznášeli nad hlavami. Nejvýše létali draci Romana Koláře a Adélky Mikyskové.