Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Hevlínský hlásek

Druhý ročník této pěvecké soutěže se uskutečnil v pátek 11.6.2010, zazpívalo 10 dětí z MŠ Hevlín a 15 žáků ze ZŠ Hevlín. Cílem akce bylo zazpívat připravenou píseň podle vlastního výběru. Výsledky tzn. celkový umělecký dojem, intonaci a rytmičnost vyhodnotila porota ve složení: předseda – ředitel ZUŠ Hrušovany n. J. – Jiří Truhlář, členové Jiří Dohnal a Drahomíra Prčinová.

Číst celé »

Turistický výlet MŠ

Pohodlné boty,batůžky na záda,dobrou náladu a jde se! Kam? No přece za poznáním,ale i zábavou.Turistická stezka nás dovedla až k rakouské hranici.Cestou jsme pozorovali a hovořili o přírodě,u řeky Dyje připomněli záplavy v Česku,formou hry řešili krizové situace,při kterých děti uplatnily své znalosti z okruhu bezpečnosti. Na dětském hřišti všem ukázaly svou fyzickou zdatnost a neúnavnost.Při návratu se sice na dětech únava ukázala,ale určitě všichni si vyšlapali medaili „Velkého turisty“.

Rybářské závody 7.ročníku

Dne 6.6.2010 uspořádal p. uč. Koryťák rybářské závody na rybníku p.Nehněvajsy u nádraží v Hrušovanech n.Jev. Na ranní sraz v 5:15hod. se nedostavilo šest „spáčů“ ,kteří se dodatečně omluvili. Po akademické čtvrthodince čekání jsme vyrazili v několika autech společně s rodiči k výše jmenovanému rybníku.Na místě jsme při vycházejícím sluníčku zhotovili úvodní foto, p.uč. rozdal každému uvařená kolínka a rousnice a boj o „Petrův zdar“ mohl začít přesně v 6:00 hodin.

Číst celé »

Den dětí 2010

V úterý 1.června 2010 zůstaly lavice ve třídách prázdné. Děti oslavily svůj svátek venku na školním hřišti. Starší žáci připravili pro své mladší kamarády spoustu her, soutěží a atrakcí. Po splnění zajímavých úkolů na jednotlivých stanovištích dostaly děti sladké odměny. Na závěr zábavného dopoledne se uskutečnila diskotéka pod vedením žáků 9.ročníku.

Školní divadlo

Na začátku šk. roku 2009/2010 se žáci 9. ročníku jednohlasně rozhodli založit DIVADELNÍ KROUŽEK. Rozloučit se se školou trochu netradičně a komediální potenciál správného kolektivu využít i jiným způsobem než ve vyučovacích hodinách. Jednohlasně vyhrála pohádka S čerty nejsou žerty. A začala tvrdá práce. Návrhy a realizace kulis, scénář, hudební doprovod a úprava textu. Téměř každý týden se nadšení žáci scházeli a poctivě se připravovali na představení. Zábavu nahradila dřina a rutina nácviku. Přizvali se i žáci z jiných ročníků, postav bylo mnoho a výpomoc se hodila.

Číst celé »

Hevlínská laťka

Ve středu 5. 5. 2010 proběhl na naší škole 3. ročník „ Hevlínské laťky“. Z přihlášených 18 závodníků se nakonec prezentovalo 14. Z potěšením konstatujeme, že se uskutečnila i kategorie dívek, kde se zúčastnily 3 skokanky a nevedly si vůbec špatně: Z vítězství se radovala Eva Došková výkonem 125 cm. 2. místo obsadila výkonem 120 cm Veronika Mimránková a 3. místo stejným výkonem Anna Klinčáková.

Číst celé »

Otevírání zahrady

Letos jsme spojili naši Zahradní slavnost s tradicí Pálení čarodějnic.„Slétlo“ se nás opravdu hodně a tak práce šla pěkně od ruky.O to více času nám zůstalo na hry,soutěže a zábavu. Maminky vyměnily hrábě za košťata a v roli čarodějnic,se svými ratolestmi na zádech,mohly zkontrolovat svoji fyzickou kondici.Užili jsme si všichni spoustu legrace a naše akce sklidila velké ovace.

Charitativní sbírka - Život dětem

V dubnu 2010 se naše škola zapojila do projektu na pomoc kriticky nemocným dětem organizovaným občanským sdružením Život dětem. Od sdružení jsme zakoupili celkem 162 reflexních bezpečnostních pásků a pomohli tak částkou 4 860,-- Kč. O reflexní pásky ve čtyřech barvách byl zájem nejen mezi žáky 1. a 2. stupně a učiteli školy (někteří si zakoupili pásků i několik), ale zájem projevily také paní učitelky z MŠ, paní kuchařky ze školní jídelny a zapojil se i místní obecní úřad.

Vynášení Morany

Tento zvyk symbolizuje vyhánění zimy a protože i na nás byla ta letošní zima moc dlouhá,tak už jsme se těšili,až ji vyženeme ze vsi.A jak jinak než tradičně s Morenou, za doprovodu lidových říkadel, řehtaček a řechtadel k řece Dyji.

„ Morenu nesem s velikým nosem,
do vody ju dáme,nad ní zazpíváme“…..

Morenu nám odnesla voda právě na Josefa a podle pranostiky,která praví, že: „Josef s Marijú zimu zabijú“, by se dílo mělo podařit. A tak doufejme,že Velikonoce oslavíme s opravdovým jarem.

Školská rada ze dne: 17.2.2010

17.2.2010 - program Školské rady

  • Rozbor hospodaření za rok 2009
  • Návrh opatření ke zlepšení hospodaření
  • Podněty a oznámení ředitelce školy
  • Informace ředitelky k projektům
  • Chování,omlouvání,absence a prospěch žáků
  • Projednání a schválení ŠVP ZV-LMP, od 1.9.2010

Šachový turnaj

Šachový turnaj probíhal v měsících únor až duben. Účastnilo se ho 12 žáků 2. stupně, od úplných začátečníků až po mírně pokročilé šachisty. Celkem bylo sehráno 42 šachových partií. Hrálo se s velkým sportovním nasazením v duchu fair play a jen ojediněle poražený neunesl tíhu z porážky. Nejlepší šachisté Roman Kolář a Jirka Volný se účastnili okresního šachového turnaje při ZŠ Šumná. Z 33 účastníků byl Kolář 18. a Volný skončil na 26. místě.

Číst celé »

Lyže-Janoušov 2009/2010

Ve dnech 4. – 9. 1. 2010 se jako každoročně uskutečnil lyžařský výcvikový kurz v Janoušově, kde máme již stabilní zázemí s dobrými podmínkami pro lyžaře – začátečníky. Našeho kurzu se však mohou zúčastnit i pokročilí lyžaři z řad žáků, kteří základním výcvikem prošli v předchozích ročnících.

Číst celé »

Vánoční radovánky v MŠ

Vánoční atmosféra u nás ve školce zavládla o mnoho dříve než obvykle.Kromě výzdoby u nás v budově jsme se podíleli na Vánoční výstavě v info–centru.Děti si vyzkoušely netradiční výtvarné techniky,vyrobily adventní věnec z přírodnin a svícny z jablíček.Společně s maminkami upekly perníkový betlém a se stejným nadšením ho i krásně nazdobily.

Číst celé »

Exkurze - cukrovar

Stalo se již tradicí zorganizovat pro žáky 9.ročníku ZŠ exkurzi v Moravskoslezském cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou. Těsně před ukončením kampaně tak žáci byli seznámeni s průběhem zpracování cukrové řepy a s výrobou cukru.

Vánoční turnaj ve florbalu

se uskutečnil 17. 12. 2009. Šest přihlášených družstev bylo rozlosováno do dvou skupin, kde se střetla systémem každé s každým. Následovala dvě semifinálová utkání, z nichž se do finále probojovali bratři Petr a Pavel Haranzové s Tomášem Szajkem a Jiřím Volným a proti nim Martin Mahdal, František Pata, František Húserek a Daniel Mimránek. Po tvrdém a vyrovnaném boji zvítězilo družstvo vedené Martinem Magdalen po prodloužení 2 : 0. Nejlepším střelcem se stal Pavel Haranza , nejlepším brankářem byl zvolen František Húserek. Všem vítězům gratulujeme a věříme, že se většina florbalistů zúčastní i příštího ročníku.