Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Pěvecká soutěž Jaroslavíček

Dne 6.května 2009 se žákyně naší školy zúčastnily pěvecké soutěže Jaroslavíček (pořádala ZŠ Jaroslavice). Soutěžilo se v několika kategoriích. Celkem naši školu reprezentovalo dvanáct děvčat.

Číst celé »

Návštěva u koní

Završením našeho měsíčního projektu o zvířátkách byla návštěva u koní pana Jedličky v Hevlíně. Mnoho dětí mělo již zkušenost s poníky,ale na tom opravdovém jezdeckém koni mnozí seděli poprvé. Děti se velice rychle spřátelily s koněm Ronym a klisnou Anitou a tak do sedla usedaly bez jakýchkoliv obav.Koníky za jejich trpělivost odměnily nastřádaným usušeným pečivem a manželům Jedličkovým poděkovaly písničkou „ Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí...“. Určitě se ještě s dětmi vrátíme s pěknými namalovanými obrázky,ale prozatím moc děkujeme za neopakovatelné zážitky.
 

Slet čarodějnic 2009

"Letos se slétly hevlínské čarodějnice k místní budově školy. A že jich bylo! Následoval maškarní průvod obcí, který končil na zahradě u místní Hasičky. Dále proběhlo vyhodnocení nejhezčích (nejošklivějších) čarodějnic. Symbolická čarodějnice byla za odborného dohledu místních hasičů spálena na pořádné hranici, poté jsme si začali opékat špekáčky. Škoda jen, že počasí se moc nevyvedlo, déšť nás zahnal pod střechu, tam jsme museli párečky dopékat v elektrické troubě. Ale to nám nezkazilo náladu a všichni jsme odcházeli spokojeně k domovům.

Otvírání zahrady MŠ

Říká se, že na Sv. Jiří vylézají ze země hadi a štíři. Ty byste na naší školní zahradě sice vidět nemohli, ale naskytl by se vám jiný obrázek. V ten den to tu totiž vypadalo jako na jednom obrovském mraveništi. Za břinkotu hrabí, lopat a motyk, vrzání koleček a dětských tatrovek, rachotu motorové pily a svištění košťat jsme všichni společně probudili naši zahrádku z dlouhého odpočinku.

Číst celé »

Den Země

"Den Země na naší škole probíhal celé dopoledne, 24.4.2009. Tento den žáci 1.-3.ročníku plnili úkoly ,které se týkaly přírody a ekologie. Navštívili čističku odpadních vod v Hevlíně, povozili se na koních a dopoledne zakončili kresbou na chodník. Kresby byly opravdu vydařené.

Petra Dohnalová, učitelka ZŠ"

Fotbalové turnaje

Letos se nám ve fotbale opravdu daří. Po úspěchu v halové kopané dosahují naši mladí fotbalisté další dobré výsledky. Žáci 2.stupně se zúčastnili celorepublikového turnaje Coca-Cola Školský pohár. Zápasy základní skupiny byly odehrány na novém umělém trávníku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Základní škola Hevlín obsadila druhé místo.

Číst celé »

Krajské finále v halové kopané ZŠ

HISTORICKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HEVLÍNĚ

Každoročně vyhlašuje AŠSK soutěž v halové kopané základních škol. Účast mladých fotbalistů skončila historickým úspěchem. Jako jedni z vítězů okrskového kola postoupili do okresního finále, které se konalo ve Znojmě.

Číst celé »

Vynášení Morany

K páté neděli postní - "Smrtné" se váže starý zvyk "vynášení Morany".Stalo se již samozřejmostí,že děti z naší mateřské školy na vyhánění zimy ze vsi nesmí chybět. Při výrobě naší Morany jsme děti seznámili s krajovými odlišnostmi,takže vám s přehledem mohou říct,že někde jinde voda odnese Mařenu,Mořenu,Smrťáka nebo Mařáka.

Číst celé »

Mezinárodní výstava

V polovině února 2009 byly vystaveny práce žáků v Přeshraničním informačním centru Hevlín. Expozice byla nazvána "Svět očima dětí", výtvarné práce jsou členěny podle ročních období. Na výstavě jsou umístěny výtvarné práce dětí hevlínské mateřské školy i základní školy, svoje výkresy zde vystavují také děti z Volksschule Laa.

Florbalový turnaj

Dne 16.března 2009 byl uspořádán florbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 24 žáků v 6 družstvech, která byla rozdělena do dvou skupin: v červené skupině hráli DRACI, STARS a COMEBACK a v modré skupině BLACK DRAGONS, FC 6. ROČNÍK a TVRĎÁCI CENT.

Číst celé »

Návštěva mezinárodní výstavy

Návštěva výtvarných prací (vernisáž) dětí MŠ, ZŠ a dětí z Volksschule Laa an der Thaya, kterou uspořádaly učitelky ZŠ a MŠ v místním Přeshraničním informačním centru, poskytla našim nejmenším hezký estetický zážitek. Děti tak mohly srovnávat a hodnotit výtvarné práce svých vrstevníků. A nejen to. Mohly také posoudit, jak malují děti u našich rakouských sousedů. Děti hodnotily výtvory jako opravdoví "znalci". Každý podle svého estetického cítění, vkusu a smyslu pro krásu. Tato výstava určitě přinese potěšení i ostatním návštěvníkům, vřele doporučujeme.

Masopust

Jémine, domine, masopust pomine, jémine, domine, masopust pryč! Tímto pokřikem se rozloučily děti z mateřské školy s masopustem a veselým průvodem vesnící potěšily naše spoluobčany, leckterým tak připomněly dobu dávno minulou, kdy masopustní veselice byly zábavou a výsadou dospělých. Nyní se již děti těší, jak budou se svými učitelkami vyrábět SMRTKU (zimu), aby ji mohly na Květnou neděli utopit na Dyji. Dětem v naší MŠ není totiž žádná lidová tradice cizí.

Školská rada ze dne: 14.1.2009

14.1.2009 - program Školské rady

  • Rozloučení se členy školské rady, kterým skončilo volební období.
  • Představení členů nové školské rady, volba funkcí ve školské radě.
  • Předseda ŠR - Jiří Haranza (zástupce zřizovatele), zástupkyně předsedy ŠR - Andrea Švejdová (zástupce rodičů), zapisovatel - Květoslav Nezveda (zástupce pedagogů). Další členové: Ondřej Třešňák (zástupce zřizovatele), Roman Mikyska (zástupce rodičů), Mgr.Rostislav Szajko (zástupce pedagogů).
  • Projednání změny ŠVP - výuka cizího jazyka od 3.ročníku - hlavním cizím jazykem se stane jazyk anglický (od školního roku 2009/2010).

Rekreační plavání dětí MŠ

V roce 2008/2009 jsme potěšili děti projektem rekreačního plavání, který je zaměřen na seznámení s vodním prostředím a se základy plaveckých dovedností. Děti se seznamují s reakcí vody na pohyb a s její silou. Probouzíme v nich kladný vztah k vodě a k plavání.

Číst celé »

Tři králové

I v tomto roce uspořádala mateřská škola tříkrálový průvod obcí. Samozřejmě děti s učitelkami navštívily také žáky a učitele základní školy. Pozdravily všechny v novém roce a "zavinšovaly" všem hodně zdraví a spokojenosti.