Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školská rada ze dne: 14.10.2008

14.10.2008 - program Školské rady

  • Volba zákonných zástupců žáků do Školské rady na období 2009-2011.
  • Výsledky voleb: novými členy byli zvoleni - paní Andrea Švejdová a pan Roman Mikyska.
  • Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ za rok 2007/2008 a zprávy o hospodaření za rok 2007.

Školská rada ze dne: 18.9.2008

18.9.2008 - program Školské rady

  • Příprava voleb do Školské rady na volební období 2009-2011 z řad zákonných zástupců žáků.

Zábavné dopoledne

Přesně týden před předáváním vysvědčení si děti z Hevlína užívaly na hřišti místní TJ Sokol zábavné sportovní dopoledne. Hlavní organizátoři (TJ Sokol Hevlín, rodina Mahdalova a Švejdova) pro děti připravili pestrou paletu sportovně zábavných her a poučných vystoupení. Nejprve zatancovala děvčata z prvního stupně základní školy skladbu v aerobikovém stylu.

Číst celé »

Hrajeme si na školu

Předškoláci se žáky 1.ročníku se hravou formou seznamovali se školním prostředím a třídou, do které nastoupí po prázdninách. Dále také s kamarády-budoucími spolužáky a s některými pravidly ve škole, s pomůckami, se kterými se budou setkávat na základní škole.

Den dětí

Děti druhého stupně pod vedením učitelů připravily pro své mladší spolužáky zábavné dopoledne ke Dni dětí. Dopoledne zahájila děvčata z prvního stupně roztomilým tanečním vystoupením. Před dalším programem dostaly všechny děti osvěžující nanuky.

Číst celé »

Coca-Cola ŠP

Také v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje Coca-Cola Školský pohár 2008. Celým turnajem procházeli velmi úspěšně. V prvním kole obsadili první místo před ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, ZŠ Dyjákovice, ZŠ Jaroslavice. V druhém kole zvítězili nad základními školami z Přímětic, Prosiměřic a Ivančic. Dostali se tak až do 3. kola, kterého se zúčastnila mužstva z jiných krajů (my jsme reprezentovali kraj Jihomoravský). Toto 3. kolo se konalo v Morkovicích (okres Kroměříž)za účasti mužstev ze základních škol Vyškov, Prostějov a Morkovice.

Číst celé »

Bruslení

Obrovský ohlas mělo rekreační bruslení na kolečkových bruslích na místní cyklostezce.

Dopravní výchova

Zajímavé a poučné dopoledne strávily děti 4. a 5. ročníku v rámci výuky dopravní výchovy. Pod odborným vedením si mohli žáci zopakovat a procvičit dopravní předpisy. Ti úspěšní, kterým se podařilo splnit teoretickou i praktickou část, obdrželi průkazky cyklisty. Praktická část byla zaměřena na cyklistickou zručnost. Děti velmi potěšily dárečky, které na závěr dopoledne obdržely.

Jízda zručnosti

Tentokrát si mohly děti vyzkoušet svoji zručnost v jízdě na kole. Byla pro ně na školním hřišti připravena velmi zajímavá dráha. Kromě slalomů, podjezdů a přejezdů překážek děti nejvíce zaujal průjezd osmičkou. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Turistická vycházka

V rámci odpolední činnosti se děti projely vláčkem z Hevlína do Hrušovan nad Jevišovkou. Z hrušovanského nádraží se prošly Šanovem na hrabětickou vlakovou zastávku a vláček je přivezl zpět do Hevlína.

Turistická vycházka

Cílem turistické vycházky bylo pozorování a určování kulturních rostlin, které jsou pěstovány v okolí naší obce.

Cvičení v přírodě

Děti z 1.-3.ročníku se učily orientaci, chování člověka v přírodě, řešit nenadálé situace. Skupiny plnily zadané úkoly na kartičkách, poučné dopoledne bylo zpestřeno opékáním buřtů a zakončeno napínavým hledáním pokladu (balík sladkostí).

McDonald´s Cup 07/08

Jedenáctého ročníku turnaje v minifotbale Mc Donald´s Cup kategorie žáků 4.+5.tříd, se zúčastnili chlapci naší školy za vydatného podporování roztleskávaček - děvčat z 4.a 5.ročníku. Na okrskové kolo v Jaroslavicích se sjelo pět mužstev z okolních škol. Hevlínské mužstvo obsadilo v konečném pořadí čtvrté místo.

Školská rada ze dne: 16.4.2008

16.4.2008 - program Školské rady

  • Projednávání chování žáků 9.ročníku
  • Návrh na doplnění volebního řádu Školské rady
  • Ukončení členství ve ŠR - p.Jandásková - změna bydliště

Zábavná odpoledne

Spoustu legrace si užily děti ze školní družiny, když dne 4. února soutěžily v "rybářských závodech". Měly za úkol chytat papírové rybičky na vyrobené udičky v časovém limitu 10 minut. Vítězkou se stala Klára Kolomazníková s úlovkem 13 rybiček.

Číst celé »