Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školská rada ze dne: 26.11.2009

26.11.2009 - program Školské rady

  • Projednání návrhu rozpočtu na rok 2010
  • Různé

Drakiáda 2009

V letošním roce se této soutěže zúčastnilo celkem 20 žáků základní školy, učitelé a rodiče. Tak jako v loňském roce nám počasí nepřálo a počáteční mírný větřík přešel ve velmi slabý vánek. Takže i ti, kterým drak vzlétl vysoko, museli počítat s tím, že jej ve vzduchu moc dlouho neudrží.I přes tyto obtíže jsme zažili mnoho legrace a budeme se těšit na další pěkné zážitky s draky. Oceněni byli - z mladší kategorie Radek Bíllý, Žaneta Dobrovolná a Michal Kyselý. Jindrovi Rambouskovi a Lukáši Šťastnému - zástupcům starších žáků - lítali draci nejlépe.

Zavírání zahrady v MŠ

„Od Šimona a Judy paste,pasáci,všudy, ať je řepa nebo zelí, má být všechno uklizený“.....praví pranostika. My jsme také nezaháleli a předposlední říjnový den jsme všichni společnými silami uklidili a připravili naši školní zahradu k zimnímu spánku.

Číst celé »

Jablíčkový den v ŠD

Jablíčkový den ve školní družině jsme uspořádali ke Světovému dni zdravé výživy. Vstupenkou pro každého žáka bylo splnění úkolu - domalování jablíčka na jabloň. A děti si opravdu daly záležet! Velké nadšení projevovaly děti také při sestavování maxi jablek z barevných plastových kostek. Znalosti o jablkách - odrůdách, pěstování i jejich využití - získávaly děti mimo jiné i při prohlídce výstavky druhů jablek, která se následně proměnila v odpolední zdravou svačinku pro všechny děti družiny. Jako vzpomínku na příjemné dopoledne si děti odnášely domů Panenská jablíčka.

Školská rada ze dne: 14.10.2009

14.10.2009 - program Školské rady

  • Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ za rok 2008/2009 a zprávy o hospodaření organizace za rok 2008.
  • Projednání plánu činnosti ZŠ na rok 2009/2010.

Exkurze Praha

Začátkem října se žáci naší školy vypravili do Prahy na výstavu "Tisíc let zlata Inků". Za doprovodu peruánské hudby prošli žáci poutavou výstavou nálezů z Muzea zlata v Limě (Peru). Návštěva výstavy však nebyla jediným cílem této exkurze. Protože slunečné podzimní počasí přímo vybízelo k procházce naším kouzelným hlavním městem, vydali se všichni po prohlídce Pražského hradu Nerudovou uličkou přes Malostranské náměstí ke Karlovu mostu. Odtud procházka pokračovala k Orloji na Staroměstském náměstí a dále na Václavské náměstí. Závěrečný sraz účastníků před odjezdem z Prahy byl u sochy sv.Václava. Domů se všichni vraceli spokojení a plní zážitků.

Školská rada ze dne: 17.6.2009

17.6.2009 - program Školské rady

  • Seznámení s dodatkem ŠVP platným od 1.září 2009 (výuka anglického jazyka od 3.ročníku).
  • Informace ke změnám školského zákona, které se týkají činnosti školské rady od 1.dubna 2009.
  • Projednání plánovaných změn ve školním řádu.

Pěší výlet

Jste borci! Takovou pochvalu si vysloužily děti z naší MŠ od p.učitelek-aby ne,vždyť zvládnout téměř 5 km trasy za horkého počasí, je záslužný výkon. Však se děti měly na co těšit, protože po první polovině trasy čekalo na děti úžasné dětské hřiště s nafukovacím hradem a s úplně novou atrakcí, kde si děti mohly vyzkoušet sílu svých paží na kladce s koženým vakem.

Číst celé »

Absolventské práce - 9.r.

Školní rok 2008/2009 uzavírali žáci 9.ročníku prezentací svých absolventských prací. Témata prací si volili žáci sami - podle oblastí svých zájmů, konzultanty těchto prací byli učitelé jednotlivých předmětů. Každý žák svoji práci představil, zdůvodnil oblast svého výběru a pohovořil o obsahu své práce. Na doplňující otázky učitelů žáci s přehledem odpovídali. Věříme, že zpracování zvoleného tématu přispělo k rozšíření vědomostí vycházejících žáků. Za zpracování a prezentaci obdrželi žáci certifikát o obhajobě práce.

Setkání mateřských škol

V pondělí 15.června 2009 se zúčastnila naše mateřská škola velmi příjemné netradiční akce. Naši předškoláci se setkali se svými vrstevníky z rakouského městečka Laa an der Thaya. Toto mezinárodní setkání se uskutečnilo na břehu řeky Dyje – v půli cesty mezi oběma mateřskými školami. Hravé dopoledne plné písniček a her proběhlo v radostné atmosféře a porozumění. Velkou zásluhu na zdařilé akci měla paní učitelka Černá, která vyučuje český jazyk u dětí našich „sousedů“. Měli jsme možnost přesvědčit se, jak děti z Laa zpívají, počítají a učí se české hry, které známe z naší školy. Setkání jsme ukončili vzájemným předáním dárečků a samozřejmě příslibem další spolupráce.

Cyklovýlet MŠ

I když se na nás už od rána obloha mračila,děti přijely do školky s úsměvem.A na čem že to dorazily? No přece na kolech.Čekal nás totiž cyklistický výlet. Máme již svoji osvědčenou trasu.Po stezce pro cyklisty jsme se dostali k řece Dyji,dále do mezipásma na dětská hřiště,kde jsme si zasportovali a poctivě zkontrolovali obsahy svých batůžků.Po občerstvení jsme vyrazili polní cestou na Anenský dvůr a lesem zpět směrem do Hevlína.

Číst celé »

Výlet MŠ do ZOO

Letos jsme ke Dni dětí připravili našim oslavencům netradiční dárek-výlet do ZOO. Dalekou cestu do Hodonína jsme si zpříjemnili zpěvem písničky:""My jedeme do ZOO a už se moc těšíme na zvířata"" - a pozorováním okolí-zámků ve Valticích a v Mikulově, Pálavy, města Břeclav.

Číst celé »

Výlet - ZOO Lešná

V letošním školním roce si sami žáci 2.stupně vybrali společný výlet do ZOO Lešná. Navštívili také místní zámeček s bohatou historií.Výlet byl naším příspěvkem k celoročnímu projektu školy Toulky historií naší vlasti. Žáci měli možnost se seznámit s dosud nepoznanými živočichy a rostlinami, což souvisí s environmentální výchovou. Počasí přálo, děti se vrátily domů plni nových poznatků a zážitků.

Mezinárodní den dětí

V letošním školním roce jsme se rozhodli pojmout oslavu Dne dětí trochu netradičně a připravili jsme pro žáky závod všestrannosti čtyřčlenných hlídek. Na šesti stanovištích prokazovali žáci nejen fyzickou zdatnost a zručnost ( střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, ručkování po laně), ale i teoretické vědomosti ( zdravotní, dopravní a topografické). V cíli pak čekalo na děti občerstvení a různé doplňkové hry. A kdo že vlastně zvítězil? Všichni! Pro pořádek uvádíme jména vítězů. V kategorii mladších žáků se jimi stali "" páťáci"" : Denis Macháč, Zbyněk Zimola, Vojtěch Hrobár a Ondřej Třešňák.

Číst celé »

Hrajeme si na školu 2009

Této akce, která se uskutečnila v úterý 19. 5. 2009, se účastnilo 13 žáků z 1. ročníku a 12 dětí z MŠ /předškoláci/. Cílem bylo seznámit předškoláky hravou formou se školním prostředím a třídou, do které nastoupí po prázdninách, s atmosférou školy, s kamarády – budoucími spolužáky, s některými pravidly ve škole a pomůckami, se kterými se budou setkávat v I. třídě.

Číst celé »