Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Slavíček - Znojmo

Mateřská škola v Hevlíně se přihlásila do soutěže Znojemský slavíček, kterou vyhlásila Znojemská Beseda. Nejlepší zpěvačkou naší mateřské školy byla Žaneta Dobrovolná. Ta se s písní "Já jsem malá panynka" umístila na krásném druhém místě v kategorii dětí mateřských škol na okrese Znojmo. Tomuto krásnému úspěchu předcházelo každodenní pilné cvičení v podobě hlasových rozcviček, zpěvu bez doprovodu i s doprovodem klavíru. Soutěž zvládla Žanetka výborně,gratulujeme!

Den NARUBY

Prvního apríla jsme prožili ve škole netradičně. Vyhlásili jsme Den Naruby - aneb Pyžamový den - aneb Apríl je den vtipálků. Někteří odvážlivci si tento den vyzkoušeli roli učitelů. Většinou žáci druhého stupně vyučovali děti v nižších ročnících. Učitelé zasedli do školních lavic a mohli si opět zažít roli žáků. Abychom si legrace všichni pořádně užili, přišli jsme do školy v pyžamech.

Matematická soutěž Klokan

Celostátní matematické soutěže KLOKAN se z naší školy zúčastnili žáci od 2.do 9.ročníku. V nejmladší kategorii CVRČEK (2.-3.ročník) zvítězila Jana Haranzová, druhé místo obsadila Kristýna Mimránková, třetí skončila Klára Kolomazníková.

Žáci 4.-5.ročníku soutěžili v kategorii KLOKÁNEK. Vítězem se stal Martin Popp, na druhém místě se umístil Kamil Sedláček a třetí místo obsadila Veronika Mimránková. Kategorie BENJAMÍN se týkala žáků 6.-7.ročníku. Na prvním místě byla Zlata Zimolová, na druhém místě Kristýna Jandásková, třetí místo obsadil Michal Němec. V kategorii KADET žáků 8.-9.ročníku zvítězila Lenka Juřicová, za ní na druhém místě se umístila Miloslava Petrželová, třetí místo obsadil Daniel Drozdík.

Brýle pro Afriku

Žáci i učitelé naší školy ve spolupráci s obecním úřadem a všemi občany obce se zapojili do charitativní akce s názvem Brýle pro Afriku. Šlo o veřejnou sbírku nepoužívaných dioptrických brýlí.Tyto brýle budou odeslány na dvě cílová místa: jedním bude Dispenzář (zdravotní ambulance) svatého Pavla v hlavním městě Středoafrické republiky Bangui a druhým Dispenzář ve městě Bozoum.

Číst celé »

Vynášení ZIMY - Morany

Rozloučení s letošní zimou proběhlo na naší škole již tradičně průvodem dětí z mateřské školy a žáků základní školy (1.-3.ročník). Vlastnoručně vyrobené Morany putovaly s dětmi až k řece Dyji. Proud řeky unášel zapálené Morany, jako symboly zimy.

Školská rada ze dne: 13.2.2008

13.2.2008 - program Školské rady

  • Informace o hospodaření školy za rok 2007 a hospodářském výsledku 2007
  • Aktuální informace k úpravám ve školní jídelně
  • Projednání používání mobilních telefonů a přehrávačů ve škole

Masopust

Děti a učitelky z mateřské školy procházely v průvodu obcí. Krásné masky mohly obdivovat také děti ze základní školy.

Rybářské závody

Soutěže se zúčastnilo 20 dětí, které chytaly papírové rybky na vyrobené udičky v časovém limitu 10 minut. Vítězkou se stala Klára Kolomazníková, která chytila v zadaném limitu 13 rybiček.

Miss ZŠ HEVLÍN

S rokem 2007 jsme se ve škole rozloučili netradičně. S nápadem uspořádat volbu MISS ZŠ Hevlín přišli naši deváťáci. A tak začalo období zkoušek a příprav. Soutěž byla zahájena promenádou krásně oblečených a upravených děvčat za hudebního doprovodu. Na rozhodnutí přísné poroty (JUDr.Nosek-starosta obce, R.Szajko - za učitele ZŠ, D.Prčinová - za MŠ a K.Šuhajová - za žáky ZŠ) měly vliv další části soutěže - volná disciplína a vtipnost odpovědí na vylosované otázky.

Číst celé »

Florbalový turnaj

Tradičního vánočního turnaje ve florbalu se zúčastnilo 8 družstev se 32 hráči. Družstva byla rozlosována do dvou skupin. Do soubojů šli všichni s maximálním nasazením.

Číst celé »

Odpoledne plné her v ŠD

V naší školní družině se děti opravdu nenudí. Mají možnost relaxovat, odpočinout si po vyučování, hrát hry, soutěžit.

Exkurze - CUKROVAR

Žáci 9.ročníku využili možnosti prohlédnout si provoz Moravskoslezského cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou v plné kampani. Prošli pracoviště od skládky cukrové řepy přes vlastní výrobu, balírnu - až po expediční sklady. Závěrem se deváťáci seznámili se všemi produkty cukrovaru.

Mikuláš ve ŠD

Žáci 8. ročníku připravili pro svoje kamarády ve školní družině opravdu vydařenou mikulášskou nadílku. Osmáci převlečení za čerty, Mikuláše a anděla předali dětem balíčky a celé odpoledne se dětem věnovali. Děti soutěžily, tancovaly společně s osmáky i s paní vychovatelkou.

Mikulášská nadílka v MŠ

Pátého prosince přišel do mateřské školy Mikuláš - jako obvykle s čerty a anděly. Hlavní čert budil velkou hrůzu, strach dětí však zachraňoval hodný Mikuláš a krásní andělé. Děti za pěkné dárečky odměnily hosty milým vystoupením. Mikulášské besídky se zúčastnili také rodiče, prarodiče, sourozenci i bývalí žáčci mateřské školy.

Výchovný koncert

Výchovný koncert v Jihomoravském divadle Znojmo navštívily děti prvního stupně. Přitažlivé téma "Jak jsme přišli na svět" sestavil zpěvák Pavel Novák. Velmi přitažlivou formou zapojil děti do programu. Výchovné téma propojovaly velmi příjemné písničky.