Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Návštěva mezinárodní výstavy

Návštěva výtvarných prací (vernisáž) dětí MŠ, ZŠ a dětí z Volksschule Laa an der Thaya, kterou uspořádaly učitelky ZŠ a MŠ v místním Přeshraničním informačním centru, poskytla našim nejmenším hezký estetický zážitek. Děti tak mohly srovnávat a hodnotit výtvarné práce svých vrstevníků. A nejen to. Mohly také posoudit, jak malují děti u našich rakouských sousedů. Děti hodnotily výtvory jako opravdoví "znalci". Každý podle svého estetického cítění, vkusu a smyslu pro krásu. Tato výstava určitě přinese potěšení i ostatním návštěvníkům, vřele doporučujeme.

Masopust

Jémine, domine, masopust pomine, jémine, domine, masopust pryč! Tímto pokřikem se rozloučily děti z mateřské školy s masopustem a veselým průvodem vesnící potěšily naše spoluobčany, leckterým tak připomněly dobu dávno minulou, kdy masopustní veselice byly zábavou a výsadou dospělých. Nyní se již děti těší, jak budou se svými učitelkami vyrábět SMRTKU (zimu), aby ji mohly na Květnou neděli utopit na Dyji. Dětem v naší MŠ není totiž žádná lidová tradice cizí.

Školská rada ze dne: 14.1.2009

14.1.2009 - program Školské rady

 • Rozloučení se členy školské rady, kterým skončilo volební období.
 • Představení členů nové školské rady, volba funkcí ve školské radě.
 • Předseda ŠR - Jiří Haranza (zástupce zřizovatele), zástupkyně předsedy ŠR - Andrea Švejdová (zástupce rodičů), zapisovatel - Květoslav Nezveda (zástupce pedagogů). Další členové: Ondřej Třešňák (zástupce zřizovatele), Roman Mikyska (zástupce rodičů), Mgr.Rostislav Szajko (zástupce pedagogů).
 • Projednání změny ŠVP - výuka cizího jazyka od 3.ročníku - hlavním cizím jazykem se stane jazyk anglický (od školního roku 2009/2010).

Rekreační plavání dětí MŠ

V roce 2008/2009 jsme potěšili děti projektem rekreačního plavání, který je zaměřen na seznámení s vodním prostředím a se základy plaveckých dovedností. Děti se seznamují s reakcí vody na pohyb a s její silou. Probouzíme v nich kladný vztah k vodě a k plavání.

Číst celé »

Tři králové

I v tomto roce uspořádala mateřská škola tříkrálový průvod obcí. Samozřejmě děti s učitelkami navštívily také žáky a učitele základní školy. Pozdravily všechny v novém roce a "zavinšovaly" všem hodně zdraví a spokojenosti.

Vánoční karneval 2008

Opravdu netradiční závěr roku 2008 zažily děti ZŠ. Do školy přišly hned ráno v kouzelných maskách. Pod vedením mooderátorky vánočního maškarního karnevalu Pipi Punčochaté (p.učitelky Dohnalové) si děti užívaly soutěží, her, pohádek, tanečků a dalších radovánek. Po vyhlášení nejlepších masek karnevalu (s nezbytným oceněním)si děti šly užívat předvánoční zábavy do svých vyzdobených tříd. Poseděly se svým třídním učitelem u vánočního cukroví a připomněli si všichni společně vánoční zvyky a tradice.

Vánoční nadílka v MŠ

Vánoční nadělování v mateřské škole se uskutečnilo u velikého nazdobeného vánočního stromečku. Děti zpívaly koledy, recitovaly básničky a připomínaly si vánoční tradice. Nejvíce radosti si děti užily při rozbalování dárečků.

Mikuláš 2008

Mikuláš, anděl a čert v letošním roce nezapomněl ani na děti základní školy. Pod kouzelnými maskami se skrývaly tváře rodičů žáků (pan Švejda - Mikuláš, pan Rambousek-čert, pan Mahdal L.- Anděl). A bylo pěkně veselo! Tato skupinka (pod vedením manažerky-paní Švejdové) prošla všemi třídami, děti i učitele pořádně pobavila a obdarovala. Nechyběl ani režný pytel, zlatá berla a koš plný sladkostí. Děkujeme!

Drakiáda

Této soutěže se zúčastnilo celkem 29 žáků školy, učitelé a rodiče. Děti se mohly do soutěže přihlásit s drakem vlastnoručně vyrobeným, ale také s koupeným. Pustit draka tak, aby krásně plul po obloze není zrovna jednoduché, zvláště v den, kdy nám vítr nepřál. Přesto si na této akci zažili všichni spoustu legrace. Účastníci byli odměněni sladkými odměnami. Vítězem se stala na prvním stupni Andrea Rambousková, z druhého stupně obsadil první místo Lukáš Šťastný.

Školská rada ze dne: 18.11.2008

18.11.2008 - program Školské rady

 • Školní řád a vnitřní řád školy - platnost změn od 20.listopadu 2008.
 • Seznámení s plánem činnosti ZŠ na rok 2008/2009.
 • Návrh rozpočtu organizace na rok 2009.

Zavírání zahrady

Ke každoročně zdařilým akcím mateřské školy patří podzimní zavírání zahrady. Je to příležitost výpomoci rodičů mateřské škole - úklid zahrady, hrabání listí apod. Ale také možnost k vzájemnému posezení rodičů se svými dětmi i zaměstnanci mateřské školy. Tradičně končí tento podvečer opékáním špekáčků u táboráků.

Soutěž o nejkrásnější dýni

Členové žákovského parlamentu přišli s nápadem, zda bychom na škole nemohli uskutečnit soutěž o nejkrásnější dýni - samozřejmě vyřezanou a hezky nazdobenou. Tak jsme soutěž vyhlásili. V pátek 24.října 2008 jsme dýně vystavili na školním hřišti. Porota výrobky zhodnotila. Do soutěže se zapojilo 26 žáků celé školy. Na třetím místě se umístil Patrik Tosecký ze 3.ročníku, druhé místo obsadil Jarek Hrobár z 9.ročníku. Nejkrásnější dýni přinesla do školy Žaneta Dobrovolná z 1.ročníku.

Den zdravé výživy

První projektový den v tomto školním roce jsme nazvali Dnem zdravé výživy. Využili jsme právě termín 16.října, který byl nazván Světovým dnem zdravé výživy. Žáci připravovali zdravé pokrmy - zejména zeleninové a ovocné saláty. Diskutovali a besedovali o tom, jak zdravě či nezdravě se stravujeme. Svoje výtvory si pak vzájemně ochutnávali a hodnotili. Znalosti si mohli mnozí otestovat v kvízech a testech. Se zdravou výživou souvisí také zdravý životní styl, proto se věnovali také rozcvičkám a procházce v přírodě. Výtvarníci zase zpracovávali zajímavé koláže, které pak vystavovali na nástěnkách. Také děti v družině si připravovaly zdravou svačinku.

Školská rada ze dne: 14.10.2008

14.10.2008 - program Školské rady

 • Volba zákonných zástupců žáků do Školské rady na období 2009-2011.
 • Výsledky voleb: novými členy byli zvoleni - paní Andrea Švejdová a pan Roman Mikyska.
 • Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ za rok 2007/2008 a zprávy o hospodaření za rok 2007.

Školská rada ze dne: 18.9.2008

18.9.2008 - program Školské rady

 • Příprava voleb do Školské rady na volební období 2009-2011 z řad zákonných zástupců žáků.