Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Mezinárodní den dětí

V letošním školním roce jsme se rozhodli pojmout oslavu Dne dětí trochu netradičně a připravili jsme pro žáky závod všestrannosti čtyřčlenných hlídek. Na šesti stanovištích prokazovali žáci nejen fyzickou zdatnost a zručnost ( střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, ručkování po laně), ale i teoretické vědomosti ( zdravotní, dopravní a topografické). V cíli pak čekalo na děti občerstvení a různé doplňkové hry. A kdo že vlastně zvítězil? Všichni! Pro pořádek uvádíme jména vítězů. V kategorii mladších žáků se jimi stali "" páťáci"" : Denis Macháč, Zbyněk Zimola, Vojtěch Hrobár a Ondřej Třešňák.

Číst celé »

Hrajeme si na školu 2009

Této akce, která se uskutečnila v úterý 19. 5. 2009, se účastnilo 13 žáků z 1. ročníku a 12 dětí z MŠ /předškoláci/. Cílem bylo seznámit předškoláky hravou formou se školním prostředím a třídou, do které nastoupí po prázdninách, s atmosférou školy, s kamarády – budoucími spolužáky, s některými pravidly ve škole a pomůckami, se kterými se budou setkávat v I. třídě.

Číst celé »

Mámo, pojď si hrát

Letos jsme setkání s maminkami připravili trochu netradičně.Děti je pozvaly na naši školní svátečně vyzdobenou zahradu a přivítaly je písničkami a básničkami,které svým obsahem byly opravdu srdíčkovou záležitostí.Potom maminky se svými dětmi plnily různé zábavné disciplíny - stavění a přecházení mostu,skládání maxi puzzlí,kreslení poslepu nebo hádání z klobouku.Zapojili se opravdu úplně všichni,dokonce i suplující babičky a tatínci.

Číst celé »

Sbírka - Liga proti rakovině

Liga proti rakovině je dobrovolné občanské sdružení, které se soustřeďuje se na prevenci rakoviny, výchovu ke zdravému způsobu života, poskytování poradenství a pomoc onkologickým pacientům, i zdravým lidem, a v neposlední řadě na podporu výzkumu v oblasti prevence a léčení rakoviny.

Číst celé »

Pěvecká soutěž Jaroslavíček

Ve středu 6. května 2009 se naše MŠ zúčastnila pěvecké soutěže „JAROSLAVÍČEK“ v Jaroslavicích, kterou pořádala ZŠ a MŠ Jaroslavice ve spolupráci s Hudební školou YAMAHA.

Číst celé »

Pěvecká soutěž Jaroslavíček

Dne 6.května 2009 se žákyně naší školy zúčastnily pěvecké soutěže Jaroslavíček (pořádala ZŠ Jaroslavice). Soutěžilo se v několika kategoriích. Celkem naši školu reprezentovalo dvanáct děvčat.

Číst celé »

Návštěva u koní

Završením našeho měsíčního projektu o zvířátkách byla návštěva u koní pana Jedličky v Hevlíně. Mnoho dětí mělo již zkušenost s poníky,ale na tom opravdovém jezdeckém koni mnozí seděli poprvé. Děti se velice rychle spřátelily s koněm Ronym a klisnou Anitou a tak do sedla usedaly bez jakýchkoliv obav.Koníky za jejich trpělivost odměnily nastřádaným usušeným pečivem a manželům Jedličkovým poděkovaly písničkou „ Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí...“. Určitě se ještě s dětmi vrátíme s pěknými namalovanými obrázky,ale prozatím moc děkujeme za neopakovatelné zážitky.
 

Slet čarodějnic 2009

"Letos se slétly hevlínské čarodějnice k místní budově školy. A že jich bylo! Následoval maškarní průvod obcí, který končil na zahradě u místní Hasičky. Dále proběhlo vyhodnocení nejhezčích (nejošklivějších) čarodějnic. Symbolická čarodějnice byla za odborného dohledu místních hasičů spálena na pořádné hranici, poté jsme si začali opékat špekáčky. Škoda jen, že počasí se moc nevyvedlo, déšť nás zahnal pod střechu, tam jsme museli párečky dopékat v elektrické troubě. Ale to nám nezkazilo náladu a všichni jsme odcházeli spokojeně k domovům.

Otvírání zahrady MŠ

Říká se, že na Sv. Jiří vylézají ze země hadi a štíři. Ty byste na naší školní zahradě sice vidět nemohli, ale naskytl by se vám jiný obrázek. V ten den to tu totiž vypadalo jako na jednom obrovském mraveništi. Za břinkotu hrabí, lopat a motyk, vrzání koleček a dětských tatrovek, rachotu motorové pily a svištění košťat jsme všichni společně probudili naši zahrádku z dlouhého odpočinku.

Číst celé »

Den Země

"Den Země na naší škole probíhal celé dopoledne, 24.4.2009. Tento den žáci 1.-3.ročníku plnili úkoly ,které se týkaly přírody a ekologie. Navštívili čističku odpadních vod v Hevlíně, povozili se na koních a dopoledne zakončili kresbou na chodník. Kresby byly opravdu vydařené.

Petra Dohnalová, učitelka ZŠ"

Fotbalové turnaje

Letos se nám ve fotbale opravdu daří. Po úspěchu v halové kopané dosahují naši mladí fotbalisté další dobré výsledky. Žáci 2.stupně se zúčastnili celorepublikového turnaje Coca-Cola Školský pohár. Zápasy základní skupiny byly odehrány na novém umělém trávníku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Základní škola Hevlín obsadila druhé místo.

Číst celé »

Krajské finále v halové kopané ZŠ

HISTORICKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HEVLÍNĚ

Každoročně vyhlašuje AŠSK soutěž v halové kopané základních škol. Účast mladých fotbalistů skončila historickým úspěchem. Jako jedni z vítězů okrskového kola postoupili do okresního finále, které se konalo ve Znojmě.

Číst celé »

Vynášení Morany

K páté neděli postní - "Smrtné" se váže starý zvyk "vynášení Morany".Stalo se již samozřejmostí,že děti z naší mateřské školy na vyhánění zimy ze vsi nesmí chybět. Při výrobě naší Morany jsme děti seznámili s krajovými odlišnostmi,takže vám s přehledem mohou říct,že někde jinde voda odnese Mařenu,Mořenu,Smrťáka nebo Mařáka.

Číst celé »

Mezinárodní výstava

V polovině února 2009 byly vystaveny práce žáků v Přeshraničním informačním centru Hevlín. Expozice byla nazvána "Svět očima dětí", výtvarné práce jsou členěny podle ročních období. Na výstavě jsou umístěny výtvarné práce dětí hevlínské mateřské školy i základní školy, svoje výkresy zde vystavují také děti z Volksschule Laa.

Florbalový turnaj

Dne 16.března 2009 byl uspořádán florbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 24 žáků v 6 družstvech, která byla rozdělena do dvou skupin: v červené skupině hráli DRACI, STARS a COMEBACK a v modré skupině BLACK DRAGONS, FC 6. ROČNÍK a TVRĎÁCI CENT.

Číst celé »