Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Pexesiáda

Soutěž byla pořádána pro všechny žáky z 1. stupně. Celkem se zúčastnilo 34 žáků, z toho bylo 16 z družiny. Do třetího kola postoupilo 10 žáků. Na prvním místě se umístila Barborka Klinčáková, na druhém Ludvík Mahdal a na třetím Nikola Nosková.

Paxesiáda

Ve čtvrtek - 21.10.2010 se uskutečnila v odpoledních hodinách v 1. třídě soutěž v hraní Pexesa. Této zábavné volnočasové aktivity se zúčastnilo 34 hráčů ze všech tříd 1.stupně a školní družiny. Soutěž probíhala vždy ve dvojici, vítěz postupoval do dalšího kola, kde se utkal s vítězem z předcházejícího kola. Do druhého kola tedy postoupilo 17 hráčů atd. V semifinále se utkal každý s každým.

Číst celé »

Školská rada ze dne: 14.10.2010

14.10.2010 - program Školské rady

  • Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010
  • Seznámení ŠR s inspekční zprávou z května 2010
  • Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011
  • Projednání plánu činnosti ZŠ Hevlín na školní rok 2010/2011
  • Vyjádření se ŠR ke změnám a dodatku ŠVP

Divadlo marionet Praha

6.10.2010 k nám zavítal Kašpárek a Divadlo marionet Praha s heci Marií Kopeckou a Václavem Vocáskem. Představení "Sólo pro Kašpárka" navštívily děti z mateřské školy a žáci I. a II. stupně naší školy. A tak jsme se seznámili s Kašpárkem ( řekl nám o sobě, že je marioneta) a panem školníkem Václavem, spatřili kouzelný létající koberec, byli svědky mimo jiné odvážných cviků na visuté trojité hrazdě, společně jsme si zazpívali písničku "Okolo Frýdku cestička" za doprovodu foukací harmoniky, ocitli jsme se na divokém západě spolu s životem ostříleným Billem (zvaným též "mistr Banjo-prý se zná s Ivanem Mládkem) a jeho rozvernou kobylkou Merry a také mezi námi pobýval Kašpárkův přítel z Afriky s přítelkyní Claudií a předvedli nám bezva starej dobrej "rokec".

Číst celé »

Házená na koš

Zúčastnilo se 15 žáků. Děti házely míčky do závěsného koše. Musely se hodně soustředit, aby se trefily. V prvním kole se většinou trefovalo jedním míčkem z pěti, ale často vůbec ne. Soutěžilo se ve třech kolech. Nakonec zvítězila Terezka Hovorková, druhé místo obsadil Kamil Buček a na třetím místě se umístila Jana Haranzová.

Exkurze sedmáků ve Znojmě

"Minulý školní rok nám paní ředitelka slíbila návštěvu našeho okresního města. Vzhledem k velkému počtu akcí na konci školního roku a nepříznivého počasí - se nám exkurze podařila uskutečnit až 23. září 2010. Tentokrát bylo nádherné počasí jako stvořené pro poznávání Znojma.

Číst celé »

Rozloučení s předškoláky

Letos opustí naši MŠ devět dětí: Mireček Bukovjan, Matýsek Bíllý, Toník Ivanovský, Honzík Chaloupka, Natálka Němcovská, Evička Juríčková, Martinka Kubíková, Honzík Bajgl, Eriček Haranza.

Číst celé »

Hevlínský hlásek

Druhý ročník této pěvecké soutěže se uskutečnil v pátek 11.6.2010, zazpívalo 10 dětí z MŠ Hevlín a 15 žáků ze ZŠ Hevlín. Cílem akce bylo zazpívat připravenou píseň podle vlastního výběru. Výsledky tzn. celkový umělecký dojem, intonaci a rytmičnost vyhodnotila porota ve složení: předseda – ředitel ZUŠ Hrušovany n. J. – Jiří Truhlář, členové Jiří Dohnal a Drahomíra Prčinová.

Číst celé »

Turistický výlet MŠ

Pohodlné boty,batůžky na záda,dobrou náladu a jde se! Kam? No přece za poznáním,ale i zábavou.Turistická stezka nás dovedla až k rakouské hranici.Cestou jsme pozorovali a hovořili o přírodě,u řeky Dyje připomněli záplavy v Česku,formou hry řešili krizové situace,při kterých děti uplatnily své znalosti z okruhu bezpečnosti. Na dětském hřišti všem ukázaly svou fyzickou zdatnost a neúnavnost.Při návratu se sice na dětech únava ukázala,ale určitě všichni si vyšlapali medaili „Velkého turisty“.

Rybářské závody 7.ročníku

Dne 6.6.2010 uspořádal p. uč. Koryťák rybářské závody na rybníku p.Nehněvajsy u nádraží v Hrušovanech n.Jev. Na ranní sraz v 5:15hod. se nedostavilo šest „spáčů“ ,kteří se dodatečně omluvili. Po akademické čtvrthodince čekání jsme vyrazili v několika autech společně s rodiči k výše jmenovanému rybníku.Na místě jsme při vycházejícím sluníčku zhotovili úvodní foto, p.uč. rozdal každému uvařená kolínka a rousnice a boj o „Petrův zdar“ mohl začít přesně v 6:00 hodin.

Číst celé »

Den dětí 2010

V úterý 1.června 2010 zůstaly lavice ve třídách prázdné. Děti oslavily svůj svátek venku na školním hřišti. Starší žáci připravili pro své mladší kamarády spoustu her, soutěží a atrakcí. Po splnění zajímavých úkolů na jednotlivých stanovištích dostaly děti sladké odměny. Na závěr zábavného dopoledne se uskutečnila diskotéka pod vedením žáků 9.ročníku.

Školní divadlo

Na začátku šk. roku 2009/2010 se žáci 9. ročníku jednohlasně rozhodli založit DIVADELNÍ KROUŽEK. Rozloučit se se školou trochu netradičně a komediální potenciál správného kolektivu využít i jiným způsobem než ve vyučovacích hodinách. Jednohlasně vyhrála pohádka S čerty nejsou žerty. A začala tvrdá práce. Návrhy a realizace kulis, scénář, hudební doprovod a úprava textu. Téměř každý týden se nadšení žáci scházeli a poctivě se připravovali na představení. Zábavu nahradila dřina a rutina nácviku. Přizvali se i žáci z jiných ročníků, postav bylo mnoho a výpomoc se hodila.

Číst celé »

Hevlínská laťka

Ve středu 5. 5. 2010 proběhl na naší škole 3. ročník „ Hevlínské laťky“. Z přihlášených 18 závodníků se nakonec prezentovalo 14. Z potěšením konstatujeme, že se uskutečnila i kategorie dívek, kde se zúčastnily 3 skokanky a nevedly si vůbec špatně: Z vítězství se radovala Eva Došková výkonem 125 cm. 2. místo obsadila výkonem 120 cm Veronika Mimránková a 3. místo stejným výkonem Anna Klinčáková.

Číst celé »

Otevírání zahrady

Letos jsme spojili naši Zahradní slavnost s tradicí Pálení čarodějnic.„Slétlo“ se nás opravdu hodně a tak práce šla pěkně od ruky.O to více času nám zůstalo na hry,soutěže a zábavu. Maminky vyměnily hrábě za košťata a v roli čarodějnic,se svými ratolestmi na zádech,mohly zkontrolovat svoji fyzickou kondici.Užili jsme si všichni spoustu legrace a naše akce sklidila velké ovace.

Charitativní sbírka - Život dětem

V dubnu 2010 se naše škola zapojila do projektu na pomoc kriticky nemocným dětem organizovaným občanským sdružením Život dětem. Od sdružení jsme zakoupili celkem 162 reflexních bezpečnostních pásků a pomohli tak částkou 4 860,-- Kč. O reflexní pásky ve čtyřech barvách byl zájem nejen mezi žáky 1. a 2. stupně a učiteli školy (někteří si zakoupili pásků i několik), ale zájem projevily také paní učitelky z MŠ, paní kuchařky ze školní jídelny a zapojil se i místní obecní úřad.