Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Turistická vycházka

Cílem turistické vycházky bylo pozorování a určování kulturních rostlin, které jsou pěstovány v okolí naší obce.

Cvičení v přírodě

Děti z 1.-3.ročníku se učily orientaci, chování člověka v přírodě, řešit nenadálé situace. Skupiny plnily zadané úkoly na kartičkách, poučné dopoledne bylo zpestřeno opékáním buřtů a zakončeno napínavým hledáním pokladu (balík sladkostí).

McDonald´s Cup 07/08

Jedenáctého ročníku turnaje v minifotbale Mc Donald´s Cup kategorie žáků 4.+5.tříd, se zúčastnili chlapci naší školy za vydatného podporování roztleskávaček - děvčat z 4.a 5.ročníku. Na okrskové kolo v Jaroslavicích se sjelo pět mužstev z okolních škol. Hevlínské mužstvo obsadilo v konečném pořadí čtvrté místo.

Školská rada ze dne: 16.4.2008

16.4.2008 - program Školské rady

  • Projednávání chování žáků 9.ročníku
  • Návrh na doplnění volebního řádu Školské rady
  • Ukončení členství ve ŠR - p.Jandásková - změna bydliště

Zábavná odpoledne

Spoustu legrace si užily děti ze školní družiny, když dne 4. února soutěžily v "rybářských závodech". Měly za úkol chytat papírové rybičky na vyrobené udičky v časovém limitu 10 minut. Vítězkou se stala Klára Kolomazníková s úlovkem 13 rybiček.

Číst celé »

Slavíček - Znojmo

Mateřská škola v Hevlíně se přihlásila do soutěže Znojemský slavíček, kterou vyhlásila Znojemská Beseda. Nejlepší zpěvačkou naší mateřské školy byla Žaneta Dobrovolná. Ta se s písní "Já jsem malá panynka" umístila na krásném druhém místě v kategorii dětí mateřských škol na okrese Znojmo. Tomuto krásnému úspěchu předcházelo každodenní pilné cvičení v podobě hlasových rozcviček, zpěvu bez doprovodu i s doprovodem klavíru. Soutěž zvládla Žanetka výborně,gratulujeme!

Den NARUBY

Prvního apríla jsme prožili ve škole netradičně. Vyhlásili jsme Den Naruby - aneb Pyžamový den - aneb Apríl je den vtipálků. Někteří odvážlivci si tento den vyzkoušeli roli učitelů. Většinou žáci druhého stupně vyučovali děti v nižších ročnících. Učitelé zasedli do školních lavic a mohli si opět zažít roli žáků. Abychom si legrace všichni pořádně užili, přišli jsme do školy v pyžamech.

Matematická soutěž Klokan

Celostátní matematické soutěže KLOKAN se z naší školy zúčastnili žáci od 2.do 9.ročníku. V nejmladší kategorii CVRČEK (2.-3.ročník) zvítězila Jana Haranzová, druhé místo obsadila Kristýna Mimránková, třetí skončila Klára Kolomazníková.

Žáci 4.-5.ročníku soutěžili v kategorii KLOKÁNEK. Vítězem se stal Martin Popp, na druhém místě se umístil Kamil Sedláček a třetí místo obsadila Veronika Mimránková. Kategorie BENJAMÍN se týkala žáků 6.-7.ročníku. Na prvním místě byla Zlata Zimolová, na druhém místě Kristýna Jandásková, třetí místo obsadil Michal Němec. V kategorii KADET žáků 8.-9.ročníku zvítězila Lenka Juřicová, za ní na druhém místě se umístila Miloslava Petrželová, třetí místo obsadil Daniel Drozdík.

Brýle pro Afriku

Žáci i učitelé naší školy ve spolupráci s obecním úřadem a všemi občany obce se zapojili do charitativní akce s názvem Brýle pro Afriku. Šlo o veřejnou sbírku nepoužívaných dioptrických brýlí.Tyto brýle budou odeslány na dvě cílová místa: jedním bude Dispenzář (zdravotní ambulance) svatého Pavla v hlavním městě Středoafrické republiky Bangui a druhým Dispenzář ve městě Bozoum.

Číst celé »

Vynášení ZIMY - Morany

Rozloučení s letošní zimou proběhlo na naší škole již tradičně průvodem dětí z mateřské školy a žáků základní školy (1.-3.ročník). Vlastnoručně vyrobené Morany putovaly s dětmi až k řece Dyji. Proud řeky unášel zapálené Morany, jako symboly zimy.

Školská rada ze dne: 13.2.2008

13.2.2008 - program Školské rady

  • Informace o hospodaření školy za rok 2007 a hospodářském výsledku 2007
  • Aktuální informace k úpravám ve školní jídelně
  • Projednání používání mobilních telefonů a přehrávačů ve škole

Masopust

Děti a učitelky z mateřské školy procházely v průvodu obcí. Krásné masky mohly obdivovat také děti ze základní školy.

Rybářské závody

Soutěže se zúčastnilo 20 dětí, které chytaly papírové rybky na vyrobené udičky v časovém limitu 10 minut. Vítězkou se stala Klára Kolomazníková, která chytila v zadaném limitu 13 rybiček.

Miss ZŠ HEVLÍN

S rokem 2007 jsme se ve škole rozloučili netradičně. S nápadem uspořádat volbu MISS ZŠ Hevlín přišli naši deváťáci. A tak začalo období zkoušek a příprav. Soutěž byla zahájena promenádou krásně oblečených a upravených děvčat za hudebního doprovodu. Na rozhodnutí přísné poroty (JUDr.Nosek-starosta obce, R.Szajko - za učitele ZŠ, D.Prčinová - za MŠ a K.Šuhajová - za žáky ZŠ) měly vliv další části soutěže - volná disciplína a vtipnost odpovědí na vylosované otázky.

Číst celé »

Florbalový turnaj

Tradičního vánočního turnaje ve florbalu se zúčastnilo 8 družstev se 32 hráči. Družstva byla rozlosována do dvou skupin. Do soubojů šli všichni s maximálním nasazením.

Číst celé »