Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Odpoledne plné her v ŠD

V naší školní družině se děti opravdu nenudí. Mají možnost relaxovat, odpočinout si po vyučování, hrát hry, soutěžit.

Exkurze - CUKROVAR

Žáci 9.ročníku využili možnosti prohlédnout si provoz Moravskoslezského cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou v plné kampani. Prošli pracoviště od skládky cukrové řepy přes vlastní výrobu, balírnu - až po expediční sklady. Závěrem se deváťáci seznámili se všemi produkty cukrovaru.

Mikuláš ve ŠD

Žáci 8. ročníku připravili pro svoje kamarády ve školní družině opravdu vydařenou mikulášskou nadílku. Osmáci převlečení za čerty, Mikuláše a anděla předali dětem balíčky a celé odpoledne se dětem věnovali. Děti soutěžily, tancovaly společně s osmáky i s paní vychovatelkou.

Mikulášská nadílka v MŠ

Pátého prosince přišel do mateřské školy Mikuláš - jako obvykle s čerty a anděly. Hlavní čert budil velkou hrůzu, strach dětí však zachraňoval hodný Mikuláš a krásní andělé. Děti za pěkné dárečky odměnily hosty milým vystoupením. Mikulášské besídky se zúčastnili také rodiče, prarodiče, sourozenci i bývalí žáčci mateřské školy.

Výchovný koncert

Výchovný koncert v Jihomoravském divadle Znojmo navštívily děti prvního stupně. Přitažlivé téma "Jak jsme přišli na svět" sestavil zpěvák Pavel Novák. Velmi přitažlivou formou zapojil děti do programu. Výchovné téma propojovaly velmi příjemné písničky.

Koločava

Žáci druhého stupně, učitelé i zaměstnanci školy navštívili večerní představení Městského divadla v Brně. Koločava se všem velmi líbila. Dojmy z hudby Petra Ulrycha a hereckých výkonů představitelů vytvořil všem krásné zážitky. Žáci 8.ročníku svoje příjemné zážitky popsali ve školním časopise Akvárko.

Exkurze-Informační centrum

V uplynulých dnech bylo v Hevlíně otevřeno Přeshraniční informační centrum. Děti si prohlédly výstavku historických fotografií a prezentačních panelů obcí Mikroregionu Hrušovanska. Také si vyzkoušely vyhledávání informací k našemu regionu na počítačích připojených k internetu.

Děti z MŠ v Hasičské zbrojnici

Ve čtvrtek 1.11.2007 jsme s dětmi navštívili místní Hasičskou zbrojnici. Zde nás v uniformě přivítal pan Smetana. Provedl nás po zbrojnici, ukázal nám auto vybavené hasícími přístroji, žebříky a hadicemi. Po krátké přednášce děti věděly, jaký je rozdíl mezi stříkačkou a proudnicí. Kluci si vyzkoušeli posezení za volantem i starodávné hasičské přilby.

Číst celé »

Zavírání zahrady

Tato tradiční akce začíná již od rána přípravami na halloweenské strašení všech,kteří tento den zavítají do MŠ. Odpoledne začne hrabání zahrady, ale než se odvezou všechny kopky listí, proběhne sportovní soutěž v přeskakování a ti nejmenší soutěží v hledání brambory skryté v krabici plné listí.Mezitím tátové připravují ohniště,u kterého se po namáhavé práci všichni sejdou. Po krátkém vystoupení dětí na téma "Hoř, ohníčku, hoř" začne opékání buřtíků. Rodiče a učitelky hodnotí činnost mateřské školy a diskutují o dalších plánovaných aktivitách.Slavnost končí rozsvícením dýňových strašidel na sloupech branky do MŠ, kde ještě dlouho do noci těší nebo straší kolemjdoucí.

Pouštění draků

Větrného počasí využily děti ze školní družiny k pouštění draků na sokolském hřišti. Tato odpolední akce přinesla dětem spoustu zážitků.

Divadélko BRATŘÍ ČAPKŮ

Žáci prvního stupně se seznámili s příběhy veverky ZRZEČKY. Pro žáky druhého stupně byly velmi přitažlivé zábavné ukázky klasických divadelních her. Nejvíce nadchla scénka z Maryši.

Kostky

Svoji mrštnost a obratnost si mohly děti ve školní družině rozvíjet ve sportovní soutěži. Děti měly za úkol přeskákat sestavenou dráhu tam i zpět. Zvítězila Andrejka Miklasová.

Bramboriáda

I školní družina se zapojila do celoškolního projektu BRAMBORIÁDA. Děti si vyzkoušely přesné vážení 1 kg brambor - to se nejvíce podařilo Andrejce Miklasové. Odměny se rozdávaly také za nálezy brambor poschovávaných ve třídě. Chlapce nejvíce zaujala hra - ťukaná s bramborem, v ní zvítězil Jakub Miklas. Všechny pobavila výstavka zajímavých tvarů brambor.

BRAMBORIÁDA

Čím jsme se na škole v tento projektový den zabývali? Připravovali jsme různá jídla z brambor - saláty, pomazánky, bramboráky...

Číst celé »

Školská rada ze dne: 11.10.2007

11.10.2007 - program Školské rady

  • Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2006/2007
  • Schválení Plánu činnosti na rok 2007/2008, koncepce rozvoje školy na období 2007-2012.
  • Informace ředitelky školy k úpravám ve školní jídelně