Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Pěší výlet

Jste borci! Takovou pochvalu si vysloužily děti z naší MŠ od p.učitelek-aby ne,vždyť zvládnout téměř 5 km trasy za horkého počasí, je záslužný výkon. Však se děti měly na co těšit, protože po první polovině trasy čekalo na děti úžasné dětské hřiště s nafukovacím hradem a s úplně novou atrakcí, kde si děti mohly vyzkoušet sílu svých paží na kladce s koženým vakem.

Číst celé »

Absolventské práce - 9.r.

Školní rok 2008/2009 uzavírali žáci 9.ročníku prezentací svých absolventských prací. Témata prací si volili žáci sami - podle oblastí svých zájmů, konzultanty těchto prací byli učitelé jednotlivých předmětů. Každý žák svoji práci představil, zdůvodnil oblast svého výběru a pohovořil o obsahu své práce. Na doplňující otázky učitelů žáci s přehledem odpovídali. Věříme, že zpracování zvoleného tématu přispělo k rozšíření vědomostí vycházejících žáků. Za zpracování a prezentaci obdrželi žáci certifikát o obhajobě práce.

Setkání mateřských škol

V pondělí 15.června 2009 se zúčastnila naše mateřská škola velmi příjemné netradiční akce. Naši předškoláci se setkali se svými vrstevníky z rakouského městečka Laa an der Thaya. Toto mezinárodní setkání se uskutečnilo na břehu řeky Dyje – v půli cesty mezi oběma mateřskými školami. Hravé dopoledne plné písniček a her proběhlo v radostné atmosféře a porozumění. Velkou zásluhu na zdařilé akci měla paní učitelka Černá, která vyučuje český jazyk u dětí našich „sousedů“. Měli jsme možnost přesvědčit se, jak děti z Laa zpívají, počítají a učí se české hry, které známe z naší školy. Setkání jsme ukončili vzájemným předáním dárečků a samozřejmě příslibem další spolupráce.

Cyklovýlet MŠ

I když se na nás už od rána obloha mračila,děti přijely do školky s úsměvem.A na čem že to dorazily? No přece na kolech.Čekal nás totiž cyklistický výlet. Máme již svoji osvědčenou trasu.Po stezce pro cyklisty jsme se dostali k řece Dyji,dále do mezipásma na dětská hřiště,kde jsme si zasportovali a poctivě zkontrolovali obsahy svých batůžků.Po občerstvení jsme vyrazili polní cestou na Anenský dvůr a lesem zpět směrem do Hevlína.

Číst celé »

Výlet MŠ do ZOO

Letos jsme ke Dni dětí připravili našim oslavencům netradiční dárek-výlet do ZOO. Dalekou cestu do Hodonína jsme si zpříjemnili zpěvem písničky:""My jedeme do ZOO a už se moc těšíme na zvířata"" - a pozorováním okolí-zámků ve Valticích a v Mikulově, Pálavy, města Břeclav.

Číst celé »

Výlet - ZOO Lešná

V letošním školním roce si sami žáci 2.stupně vybrali společný výlet do ZOO Lešná. Navštívili také místní zámeček s bohatou historií.Výlet byl naším příspěvkem k celoročnímu projektu školy Toulky historií naší vlasti. Žáci měli možnost se seznámit s dosud nepoznanými živočichy a rostlinami, což souvisí s environmentální výchovou. Počasí přálo, děti se vrátily domů plni nových poznatků a zážitků.

Mezinárodní den dětí

V letošním školním roce jsme se rozhodli pojmout oslavu Dne dětí trochu netradičně a připravili jsme pro žáky závod všestrannosti čtyřčlenných hlídek. Na šesti stanovištích prokazovali žáci nejen fyzickou zdatnost a zručnost ( střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, ručkování po laně), ale i teoretické vědomosti ( zdravotní, dopravní a topografické). V cíli pak čekalo na děti občerstvení a různé doplňkové hry. A kdo že vlastně zvítězil? Všichni! Pro pořádek uvádíme jména vítězů. V kategorii mladších žáků se jimi stali "" páťáci"" : Denis Macháč, Zbyněk Zimola, Vojtěch Hrobár a Ondřej Třešňák.

Číst celé »

Hrajeme si na školu 2009

Této akce, která se uskutečnila v úterý 19. 5. 2009, se účastnilo 13 žáků z 1. ročníku a 12 dětí z MŠ /předškoláci/. Cílem bylo seznámit předškoláky hravou formou se školním prostředím a třídou, do které nastoupí po prázdninách, s atmosférou školy, s kamarády – budoucími spolužáky, s některými pravidly ve škole a pomůckami, se kterými se budou setkávat v I. třídě.

Číst celé »

Mámo, pojď si hrát

Letos jsme setkání s maminkami připravili trochu netradičně.Děti je pozvaly na naši školní svátečně vyzdobenou zahradu a přivítaly je písničkami a básničkami,které svým obsahem byly opravdu srdíčkovou záležitostí.Potom maminky se svými dětmi plnily různé zábavné disciplíny - stavění a přecházení mostu,skládání maxi puzzlí,kreslení poslepu nebo hádání z klobouku.Zapojili se opravdu úplně všichni,dokonce i suplující babičky a tatínci.

Číst celé »

Sbírka - Liga proti rakovině

Liga proti rakovině je dobrovolné občanské sdružení, které se soustřeďuje se na prevenci rakoviny, výchovu ke zdravému způsobu života, poskytování poradenství a pomoc onkologickým pacientům, i zdravým lidem, a v neposlední řadě na podporu výzkumu v oblasti prevence a léčení rakoviny.

Číst celé »

Pěvecká soutěž Jaroslavíček

Ve středu 6. května 2009 se naše MŠ zúčastnila pěvecké soutěže „JAROSLAVÍČEK“ v Jaroslavicích, kterou pořádala ZŠ a MŠ Jaroslavice ve spolupráci s Hudební školou YAMAHA.

Číst celé »

Pěvecká soutěž Jaroslavíček

Dne 6.května 2009 se žákyně naší školy zúčastnily pěvecké soutěže Jaroslavíček (pořádala ZŠ Jaroslavice). Soutěžilo se v několika kategoriích. Celkem naši školu reprezentovalo dvanáct děvčat.

Číst celé »

Návštěva u koní

Završením našeho měsíčního projektu o zvířátkách byla návštěva u koní pana Jedličky v Hevlíně. Mnoho dětí mělo již zkušenost s poníky,ale na tom opravdovém jezdeckém koni mnozí seděli poprvé. Děti se velice rychle spřátelily s koněm Ronym a klisnou Anitou a tak do sedla usedaly bez jakýchkoliv obav.Koníky za jejich trpělivost odměnily nastřádaným usušeným pečivem a manželům Jedličkovým poděkovaly písničkou „ Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí...“. Určitě se ještě s dětmi vrátíme s pěknými namalovanými obrázky,ale prozatím moc děkujeme za neopakovatelné zážitky.
 

Slet čarodějnic 2009

"Letos se slétly hevlínské čarodějnice k místní budově školy. A že jich bylo! Následoval maškarní průvod obcí, který končil na zahradě u místní Hasičky. Dále proběhlo vyhodnocení nejhezčích (nejošklivějších) čarodějnic. Symbolická čarodějnice byla za odborného dohledu místních hasičů spálena na pořádné hranici, poté jsme si začali opékat špekáčky. Škoda jen, že počasí se moc nevyvedlo, déšť nás zahnal pod střechu, tam jsme museli párečky dopékat v elektrické troubě. Ale to nám nezkazilo náladu a všichni jsme odcházeli spokojeně k domovům.

Otvírání zahrady MŠ

Říká se, že na Sv. Jiří vylézají ze země hadi a štíři. Ty byste na naší školní zahradě sice vidět nemohli, ale naskytl by se vám jiný obrázek. V ten den to tu totiž vypadalo jako na jednom obrovském mraveništi. Za břinkotu hrabí, lopat a motyk, vrzání koleček a dětských tatrovek, rachotu motorové pily a svištění košťat jsme všichni společně probudili naši zahrádku z dlouhého odpočinku.

Číst celé »