Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Švihadlová princezna

Paradoxně se vítězem soutěže ŠVIHADLOVÁ PRINCEZNA stal chlapec-švihadlový princ Patrik Miklas.

Evropský den jazyků

V Evropský den jazyků - 26.září 2007 - si vyšli žáci 8.a 9.ročníku do sousedního rakouského městečka Laa an der Thaya.

Číst celé »

Školská rada ze dne: 26.9.2007

26.9.2007 - program Školské rady

  • Doplnění Školské rady o nového člena

Hod míčkem na cíl

Spoustu legrace si děti užily házením míčků do zvířecí tlamy. Nejvíce podařených pokusů měl Martin Směták.

Školská rada ze dne: 6.6.2007

6.6.2007 - program Školské rady

  • Seznámení Školské rady se Školním vzdělávacím programem Základní školy v Hevlíně platným od 1.9.2007 a jeho schválení .

Školská rada ze dne: 4.4.2007

4.4.2007 - program Školské rady

  • Seznámení s dislokací na školní rok 2007/2008
  • Projednání zprávy o hospodaření organizace za rok 2006
  • Příprava plánovaných akcí v 2.pololetí školního roku 2006/2007

Školská rada ze dne: 13.12.2006

13.12.2006 - program Školské rady

  • Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ
  • Projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2007

Školská rada ze dne: 27.9.2006

27.9.2006 - program Školské rady

  • Projednání inspekční zprávy ČŠI
  • Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ 2005/2006
  • Projednání plánu činnosti na rok 2006/2007

 

Školská rada ze dne: 16.3.2006

Školská rada byla zřízena usnesením obecního zastupitelstva Obce Hevlín č.40/2005 k 1.1.2006. Školská rada je šestičlenná, třetinu tvoří zástupci zřizovatele, třetinu zástupci rodičů žáků a třetinu zástupci pedagogických pracovníků školy.

Číst celé »

Školská rada ze dne: 25.10.2005

Dne 25.10.2005 byl schválen zastupitelstvem Obce Hevlín ve smyslu ustanovení § 167 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY.

Číst celé »