Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Den Země

"Den Země na naší škole probíhal celé dopoledne, 24.4.2009. Tento den žáci 1.-3.ročníku plnili úkoly ,které se týkaly přírody a ekologie. Navštívili čističku odpadních vod v Hevlíně, povozili se na koních a dopoledne zakončili kresbou na chodník. Kresby byly opravdu vydařené.

Petra Dohnalová, učitelka ZŠ"

Fotbalové turnaje

Letos se nám ve fotbale opravdu daří. Po úspěchu v halové kopané dosahují naši mladí fotbalisté další dobré výsledky. Žáci 2.stupně se zúčastnili celorepublikového turnaje Coca-Cola Školský pohár. Zápasy základní skupiny byly odehrány na novém umělém trávníku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Základní škola Hevlín obsadila druhé místo.

Číst celé »

Krajské finále v halové kopané ZŠ

HISTORICKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HEVLÍNĚ

Každoročně vyhlašuje AŠSK soutěž v halové kopané základních škol. Účast mladých fotbalistů skončila historickým úspěchem. Jako jedni z vítězů okrskového kola postoupili do okresního finále, které se konalo ve Znojmě.

Číst celé »

Vynášení Morany

K páté neděli postní - "Smrtné" se váže starý zvyk "vynášení Morany".Stalo se již samozřejmostí,že děti z naší mateřské školy na vyhánění zimy ze vsi nesmí chybět. Při výrobě naší Morany jsme děti seznámili s krajovými odlišnostmi,takže vám s přehledem mohou říct,že někde jinde voda odnese Mařenu,Mořenu,Smrťáka nebo Mařáka.

Číst celé »

Mezinárodní výstava

V polovině února 2009 byly vystaveny práce žáků v Přeshraničním informačním centru Hevlín. Expozice byla nazvána "Svět očima dětí", výtvarné práce jsou členěny podle ročních období. Na výstavě jsou umístěny výtvarné práce dětí hevlínské mateřské školy i základní školy, svoje výkresy zde vystavují také děti z Volksschule Laa.

Florbalový turnaj

Dne 16.března 2009 byl uspořádán florbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 24 žáků v 6 družstvech, která byla rozdělena do dvou skupin: v červené skupině hráli DRACI, STARS a COMEBACK a v modré skupině BLACK DRAGONS, FC 6. ROČNÍK a TVRĎÁCI CENT.

Číst celé »

Návštěva mezinárodní výstavy

Návštěva výtvarných prací (vernisáž) dětí MŠ, ZŠ a dětí z Volksschule Laa an der Thaya, kterou uspořádaly učitelky ZŠ a MŠ v místním Přeshraničním informačním centru, poskytla našim nejmenším hezký estetický zážitek. Děti tak mohly srovnávat a hodnotit výtvarné práce svých vrstevníků. A nejen to. Mohly také posoudit, jak malují děti u našich rakouských sousedů. Děti hodnotily výtvory jako opravdoví "znalci". Každý podle svého estetického cítění, vkusu a smyslu pro krásu. Tato výstava určitě přinese potěšení i ostatním návštěvníkům, vřele doporučujeme.

Masopust

Jémine, domine, masopust pomine, jémine, domine, masopust pryč! Tímto pokřikem se rozloučily děti z mateřské školy s masopustem a veselým průvodem vesnící potěšily naše spoluobčany, leckterým tak připomněly dobu dávno minulou, kdy masopustní veselice byly zábavou a výsadou dospělých. Nyní se již děti těší, jak budou se svými učitelkami vyrábět SMRTKU (zimu), aby ji mohly na Květnou neděli utopit na Dyji. Dětem v naší MŠ není totiž žádná lidová tradice cizí.

Školská rada ze dne: 14.1.2009

14.1.2009 - program Školské rady

  • Rozloučení se členy školské rady, kterým skončilo volební období.
  • Představení členů nové školské rady, volba funkcí ve školské radě.
  • Předseda ŠR - Jiří Haranza (zástupce zřizovatele), zástupkyně předsedy ŠR - Andrea Švejdová (zástupce rodičů), zapisovatel - Květoslav Nezveda (zástupce pedagogů). Další členové: Ondřej Třešňák (zástupce zřizovatele), Roman Mikyska (zástupce rodičů), Mgr.Rostislav Szajko (zástupce pedagogů).
  • Projednání změny ŠVP - výuka cizího jazyka od 3.ročníku - hlavním cizím jazykem se stane jazyk anglický (od školního roku 2009/2010).

Rekreační plavání dětí MŠ

V roce 2008/2009 jsme potěšili děti projektem rekreačního plavání, který je zaměřen na seznámení s vodním prostředím a se základy plaveckých dovedností. Děti se seznamují s reakcí vody na pohyb a s její silou. Probouzíme v nich kladný vztah k vodě a k plavání.

Číst celé »

Tři králové

I v tomto roce uspořádala mateřská škola tříkrálový průvod obcí. Samozřejmě děti s učitelkami navštívily také žáky a učitele základní školy. Pozdravily všechny v novém roce a "zavinšovaly" všem hodně zdraví a spokojenosti.

Vánoční karneval 2008

Opravdu netradiční závěr roku 2008 zažily děti ZŠ. Do školy přišly hned ráno v kouzelných maskách. Pod vedením mooderátorky vánočního maškarního karnevalu Pipi Punčochaté (p.učitelky Dohnalové) si děti užívaly soutěží, her, pohádek, tanečků a dalších radovánek. Po vyhlášení nejlepších masek karnevalu (s nezbytným oceněním)si děti šly užívat předvánoční zábavy do svých vyzdobených tříd. Poseděly se svým třídním učitelem u vánočního cukroví a připomněli si všichni společně vánoční zvyky a tradice.

Vánoční nadílka v MŠ

Vánoční nadělování v mateřské škole se uskutečnilo u velikého nazdobeného vánočního stromečku. Děti zpívaly koledy, recitovaly básničky a připomínaly si vánoční tradice. Nejvíce radosti si děti užily při rozbalování dárečků.

Mikuláš 2008

Mikuláš, anděl a čert v letošním roce nezapomněl ani na děti základní školy. Pod kouzelnými maskami se skrývaly tváře rodičů žáků (pan Švejda - Mikuláš, pan Rambousek-čert, pan Mahdal L.- Anděl). A bylo pěkně veselo! Tato skupinka (pod vedením manažerky-paní Švejdové) prošla všemi třídami, děti i učitele pořádně pobavila a obdarovala. Nechyběl ani režný pytel, zlatá berla a koš plný sladkostí. Děkujeme!

Drakiáda

Této soutěže se zúčastnilo celkem 29 žáků školy, učitelé a rodiče. Děti se mohly do soutěže přihlásit s drakem vlastnoručně vyrobeným, ale také s koupeným. Pustit draka tak, aby krásně plul po obloze není zrovna jednoduché, zvláště v den, kdy nám vítr nepřál. Přesto si na této akci zažili všichni spoustu legrace. Účastníci byli odměněni sladkými odměnami. Vítězem se stala na prvním stupni Andrea Rambousková, z druhého stupně obsadil první místo Lukáš Šťastný.