Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školská rada ze dne: 18.11.2008

18.11.2008 - program Školské rady

  • Školní řád a vnitřní řád školy - platnost změn od 20.listopadu 2008.
  • Seznámení s plánem činnosti ZŠ na rok 2008/2009.
  • Návrh rozpočtu organizace na rok 2009.

Zavírání zahrady

Ke každoročně zdařilým akcím mateřské školy patří podzimní zavírání zahrady. Je to příležitost výpomoci rodičů mateřské škole - úklid zahrady, hrabání listí apod. Ale také možnost k vzájemnému posezení rodičů se svými dětmi i zaměstnanci mateřské školy. Tradičně končí tento podvečer opékáním špekáčků u táboráků.

Soutěž o nejkrásnější dýni

Členové žákovského parlamentu přišli s nápadem, zda bychom na škole nemohli uskutečnit soutěž o nejkrásnější dýni - samozřejmě vyřezanou a hezky nazdobenou. Tak jsme soutěž vyhlásili. V pátek 24.října 2008 jsme dýně vystavili na školním hřišti. Porota výrobky zhodnotila. Do soutěže se zapojilo 26 žáků celé školy. Na třetím místě se umístil Patrik Tosecký ze 3.ročníku, druhé místo obsadil Jarek Hrobár z 9.ročníku. Nejkrásnější dýni přinesla do školy Žaneta Dobrovolná z 1.ročníku.

Den zdravé výživy

První projektový den v tomto školním roce jsme nazvali Dnem zdravé výživy. Využili jsme právě termín 16.října, který byl nazván Světovým dnem zdravé výživy. Žáci připravovali zdravé pokrmy - zejména zeleninové a ovocné saláty. Diskutovali a besedovali o tom, jak zdravě či nezdravě se stravujeme. Svoje výtvory si pak vzájemně ochutnávali a hodnotili. Znalosti si mohli mnozí otestovat v kvízech a testech. Se zdravou výživou souvisí také zdravý životní styl, proto se věnovali také rozcvičkám a procházce v přírodě. Výtvarníci zase zpracovávali zajímavé koláže, které pak vystavovali na nástěnkách. Také děti v družině si připravovaly zdravou svačinku.

Školská rada ze dne: 14.10.2008

14.10.2008 - program Školské rady

  • Volba zákonných zástupců žáků do Školské rady na období 2009-2011.
  • Výsledky voleb: novými členy byli zvoleni - paní Andrea Švejdová a pan Roman Mikyska.
  • Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ za rok 2007/2008 a zprávy o hospodaření za rok 2007.

Školská rada ze dne: 18.9.2008

18.9.2008 - program Školské rady

  • Příprava voleb do Školské rady na volební období 2009-2011 z řad zákonných zástupců žáků.

Zábavné dopoledne

Přesně týden před předáváním vysvědčení si děti z Hevlína užívaly na hřišti místní TJ Sokol zábavné sportovní dopoledne. Hlavní organizátoři (TJ Sokol Hevlín, rodina Mahdalova a Švejdova) pro děti připravili pestrou paletu sportovně zábavných her a poučných vystoupení. Nejprve zatancovala děvčata z prvního stupně základní školy skladbu v aerobikovém stylu.

Číst celé »

Hrajeme si na školu

Předškoláci se žáky 1.ročníku se hravou formou seznamovali se školním prostředím a třídou, do které nastoupí po prázdninách. Dále také s kamarády-budoucími spolužáky a s některými pravidly ve škole, s pomůckami, se kterými se budou setkávat na základní škole.

Den dětí

Děti druhého stupně pod vedením učitelů připravily pro své mladší spolužáky zábavné dopoledne ke Dni dětí. Dopoledne zahájila děvčata z prvního stupně roztomilým tanečním vystoupením. Před dalším programem dostaly všechny děti osvěžující nanuky.

Číst celé »

Coca-Cola ŠP

Také v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje Coca-Cola Školský pohár 2008. Celým turnajem procházeli velmi úspěšně. V prvním kole obsadili první místo před ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, ZŠ Dyjákovice, ZŠ Jaroslavice. V druhém kole zvítězili nad základními školami z Přímětic, Prosiměřic a Ivančic. Dostali se tak až do 3. kola, kterého se zúčastnila mužstva z jiných krajů (my jsme reprezentovali kraj Jihomoravský). Toto 3. kolo se konalo v Morkovicích (okres Kroměříž)za účasti mužstev ze základních škol Vyškov, Prostějov a Morkovice.

Číst celé »

Bruslení

Obrovský ohlas mělo rekreační bruslení na kolečkových bruslích na místní cyklostezce.

Dopravní výchova

Zajímavé a poučné dopoledne strávily děti 4. a 5. ročníku v rámci výuky dopravní výchovy. Pod odborným vedením si mohli žáci zopakovat a procvičit dopravní předpisy. Ti úspěšní, kterým se podařilo splnit teoretickou i praktickou část, obdrželi průkazky cyklisty. Praktická část byla zaměřena na cyklistickou zručnost. Děti velmi potěšily dárečky, které na závěr dopoledne obdržely.

Jízda zručnosti

Tentokrát si mohly děti vyzkoušet svoji zručnost v jízdě na kole. Byla pro ně na školním hřišti připravena velmi zajímavá dráha. Kromě slalomů, podjezdů a přejezdů překážek děti nejvíce zaujal průjezd osmičkou. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Turistická vycházka

V rámci odpolední činnosti se děti projely vláčkem z Hevlína do Hrušovan nad Jevišovkou. Z hrušovanského nádraží se prošly Šanovem na hrabětickou vlakovou zastávku a vláček je přivezl zpět do Hevlína.

Turistická vycházka

Cílem turistické vycházky bylo pozorování a určování kulturních rostlin, které jsou pěstovány v okolí naší obce.