Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Hrajeme si na školu

Předškoláci se žáky 1.ročníku se hravou formou seznamovali se školním prostředím a třídou, do které nastoupí po prázdninách. Dále také s kamarády-budoucími spolužáky a s některými pravidly ve škole, s pomůckami, se kterými se budou setkávat na základní škole.

Den dětí

Děti druhého stupně pod vedením učitelů připravily pro své mladší spolužáky zábavné dopoledne ke Dni dětí. Dopoledne zahájila děvčata z prvního stupně roztomilým tanečním vystoupením. Před dalším programem dostaly všechny děti osvěžující nanuky.

Číst celé »

Coca-Cola ŠP

Také v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje Coca-Cola Školský pohár 2008. Celým turnajem procházeli velmi úspěšně. V prvním kole obsadili první místo před ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, ZŠ Dyjákovice, ZŠ Jaroslavice. V druhém kole zvítězili nad základními školami z Přímětic, Prosiměřic a Ivančic. Dostali se tak až do 3. kola, kterého se zúčastnila mužstva z jiných krajů (my jsme reprezentovali kraj Jihomoravský). Toto 3. kolo se konalo v Morkovicích (okres Kroměříž)za účasti mužstev ze základních škol Vyškov, Prostějov a Morkovice.

Číst celé »

Bruslení

Obrovský ohlas mělo rekreační bruslení na kolečkových bruslích na místní cyklostezce.

Dopravní výchova

Zajímavé a poučné dopoledne strávily děti 4. a 5. ročníku v rámci výuky dopravní výchovy. Pod odborným vedením si mohli žáci zopakovat a procvičit dopravní předpisy. Ti úspěšní, kterým se podařilo splnit teoretickou i praktickou část, obdrželi průkazky cyklisty. Praktická část byla zaměřena na cyklistickou zručnost. Děti velmi potěšily dárečky, které na závěr dopoledne obdržely.

Jízda zručnosti

Tentokrát si mohly děti vyzkoušet svoji zručnost v jízdě na kole. Byla pro ně na školním hřišti připravena velmi zajímavá dráha. Kromě slalomů, podjezdů a přejezdů překážek děti nejvíce zaujal průjezd osmičkou. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Turistická vycházka

V rámci odpolední činnosti se děti projely vláčkem z Hevlína do Hrušovan nad Jevišovkou. Z hrušovanského nádraží se prošly Šanovem na hrabětickou vlakovou zastávku a vláček je přivezl zpět do Hevlína.

Turistická vycházka

Cílem turistické vycházky bylo pozorování a určování kulturních rostlin, které jsou pěstovány v okolí naší obce.

Cvičení v přírodě

Děti z 1.-3.ročníku se učily orientaci, chování člověka v přírodě, řešit nenadálé situace. Skupiny plnily zadané úkoly na kartičkách, poučné dopoledne bylo zpestřeno opékáním buřtů a zakončeno napínavým hledáním pokladu (balík sladkostí).

McDonald´s Cup 07/08

Jedenáctého ročníku turnaje v minifotbale Mc Donald´s Cup kategorie žáků 4.+5.tříd, se zúčastnili chlapci naší školy za vydatného podporování roztleskávaček - děvčat z 4.a 5.ročníku. Na okrskové kolo v Jaroslavicích se sjelo pět mužstev z okolních škol. Hevlínské mužstvo obsadilo v konečném pořadí čtvrté místo.

Školská rada ze dne: 16.4.2008

16.4.2008 - program Školské rady

  • Projednávání chování žáků 9.ročníku
  • Návrh na doplnění volebního řádu Školské rady
  • Ukončení členství ve ŠR - p.Jandásková - změna bydliště

Zábavná odpoledne

Spoustu legrace si užily děti ze školní družiny, když dne 4. února soutěžily v "rybářských závodech". Měly za úkol chytat papírové rybičky na vyrobené udičky v časovém limitu 10 minut. Vítězkou se stala Klára Kolomazníková s úlovkem 13 rybiček.

Číst celé »

Slavíček - Znojmo

Mateřská škola v Hevlíně se přihlásila do soutěže Znojemský slavíček, kterou vyhlásila Znojemská Beseda. Nejlepší zpěvačkou naší mateřské školy byla Žaneta Dobrovolná. Ta se s písní "Já jsem malá panynka" umístila na krásném druhém místě v kategorii dětí mateřských škol na okrese Znojmo. Tomuto krásnému úspěchu předcházelo každodenní pilné cvičení v podobě hlasových rozcviček, zpěvu bez doprovodu i s doprovodem klavíru. Soutěž zvládla Žanetka výborně,gratulujeme!

Den NARUBY

Prvního apríla jsme prožili ve škole netradičně. Vyhlásili jsme Den Naruby - aneb Pyžamový den - aneb Apríl je den vtipálků. Někteří odvážlivci si tento den vyzkoušeli roli učitelů. Většinou žáci druhého stupně vyučovali děti v nižších ročnících. Učitelé zasedli do školních lavic a mohli si opět zažít roli žáků. Abychom si legrace všichni pořádně užili, přišli jsme do školy v pyžamech.

Matematická soutěž Klokan

Celostátní matematické soutěže KLOKAN se z naší školy zúčastnili žáci od 2.do 9.ročníku. V nejmladší kategorii CVRČEK (2.-3.ročník) zvítězila Jana Haranzová, druhé místo obsadila Kristýna Mimránková, třetí skončila Klára Kolomazníková.

Žáci 4.-5.ročníku soutěžili v kategorii KLOKÁNEK. Vítězem se stal Martin Popp, na druhém místě se umístil Kamil Sedláček a třetí místo obsadila Veronika Mimránková. Kategorie BENJAMÍN se týkala žáků 6.-7.ročníku. Na prvním místě byla Zlata Zimolová, na druhém místě Kristýna Jandásková, třetí místo obsadil Michal Němec. V kategorii KADET žáků 8.-9.ročníku zvítězila Lenka Juřicová, za ní na druhém místě se umístila Miloslava Petrželová, třetí místo obsadil Daniel Drozdík.