Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Zavírání zahrady

Tato tradiční akce začíná již od rána přípravami na halloweenské strašení všech,kteří tento den zavítají do MŠ. Odpoledne začne hrabání zahrady, ale než se odvezou všechny kopky listí, proběhne sportovní soutěž v přeskakování a ti nejmenší soutěží v hledání brambory skryté v krabici plné listí.Mezitím tátové připravují ohniště,u kterého se po namáhavé práci všichni sejdou. Po krátkém vystoupení dětí na téma "Hoř, ohníčku, hoř" začne opékání buřtíků. Rodiče a učitelky hodnotí činnost mateřské školy a diskutují o dalších plánovaných aktivitách.Slavnost končí rozsvícením dýňových strašidel na sloupech branky do MŠ, kde ještě dlouho do noci těší nebo straší kolemjdoucí.

Pouštění draků

Větrného počasí využily děti ze školní družiny k pouštění draků na sokolském hřišti. Tato odpolední akce přinesla dětem spoustu zážitků.

Divadélko BRATŘÍ ČAPKŮ

Žáci prvního stupně se seznámili s příběhy veverky ZRZEČKY. Pro žáky druhého stupně byly velmi přitažlivé zábavné ukázky klasických divadelních her. Nejvíce nadchla scénka z Maryši.

Kostky

Svoji mrštnost a obratnost si mohly děti ve školní družině rozvíjet ve sportovní soutěži. Děti měly za úkol přeskákat sestavenou dráhu tam i zpět. Zvítězila Andrejka Miklasová.

Bramboriáda

I školní družina se zapojila do celoškolního projektu BRAMBORIÁDA. Děti si vyzkoušely přesné vážení 1 kg brambor - to se nejvíce podařilo Andrejce Miklasové. Odměny se rozdávaly také za nálezy brambor poschovávaných ve třídě. Chlapce nejvíce zaujala hra - ťukaná s bramborem, v ní zvítězil Jakub Miklas. Všechny pobavila výstavka zajímavých tvarů brambor.

BRAMBORIÁDA

Čím jsme se na škole v tento projektový den zabývali? Připravovali jsme různá jídla z brambor - saláty, pomazánky, bramboráky...

Číst celé »

Školská rada ze dne: 11.10.2007

11.10.2007 - program Školské rady

 • Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2006/2007
 • Schválení Plánu činnosti na rok 2007/2008, koncepce rozvoje školy na období 2007-2012.
 • Informace ředitelky školy k úpravám ve školní jídelně

Švihadlová princezna

Paradoxně se vítězem soutěže ŠVIHADLOVÁ PRINCEZNA stal chlapec-švihadlový princ Patrik Miklas.

Evropský den jazyků

V Evropský den jazyků - 26.září 2007 - si vyšli žáci 8.a 9.ročníku do sousedního rakouského městečka Laa an der Thaya.

Číst celé »

Školská rada ze dne: 26.9.2007

26.9.2007 - program Školské rady

 • Doplnění Školské rady o nového člena

Hod míčkem na cíl

Spoustu legrace si děti užily házením míčků do zvířecí tlamy. Nejvíce podařených pokusů měl Martin Směták.

Školská rada ze dne: 6.6.2007

6.6.2007 - program Školské rady

 • Seznámení Školské rady se Školním vzdělávacím programem Základní školy v Hevlíně platným od 1.9.2007 a jeho schválení .

Školská rada ze dne: 4.4.2007

4.4.2007 - program Školské rady

 • Seznámení s dislokací na školní rok 2007/2008
 • Projednání zprávy o hospodaření organizace za rok 2006
 • Příprava plánovaných akcí v 2.pololetí školního roku 2006/2007

Školská rada ze dne: 13.12.2006

13.12.2006 - program Školské rady

 • Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ
 • Projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2007

Školská rada ze dne: 27.9.2006

27.9.2006 - program Školské rady

 • Projednání inspekční zprávy ČŠI
 • Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ 2005/2006
 • Projednání plánu činnosti na rok 2006/2007