Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školská rada ze dne: 16.3.2006

Školská rada byla zřízena usnesením obecního zastupitelstva Obce Hevlín č.40/2005 k 1.1.2006. Školská rada je šestičlenná, třetinu tvoří zástupci zřizovatele, třetinu zástupci rodičů žáků a třetinu zástupci pedagogických pracovníků školy.

Číst celé »

Školská rada ze dne: 25.10.2005

Dne 25.10.2005 byl schválen zastupitelstvem Obce Hevlín ve smyslu ustanovení § 167 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY.

Číst celé »