Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Návrat dítěte do školy

Pokud se žák vrací po nemoci zpět do školy (a kdy ošetřující lékař určil desetidenní domácí léčbu virózy apod.), pak je potřeba nejpozději v den návratu předat škole vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Oznámení o volných dnech

Oznamuji, že dne 29.října a 30. října 2020 jsem vyhlásila volné dny dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení:

Volné dny byly vyhlášeny ze závažných technických důvodů – oprava vstupních prostor a šaten dětí. Přihlášení žáci do ŠJ si mohou zakoupit oběd za plnou cenu. Celé znění oznámení naleznete zde.

 

Mgr. Josefa Omelková

ředitelka ZŠ a MŠ Hevlín, příspěvková organizace

Svět nekončí za vrátky

„ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky “

   … je název projektu, který je realizován Českou obcí sokolskou pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, do kterého se naše mateřská škola zapojuje již čtvrtým rokem.

Číst celé »

Mimořádná opatření

Upozorňujeme žáky i rodiče, že od zítřka (tj. od čtvrtka 10.9.2020) platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov, což se týká CELÉ ČR i ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (mimo školek)! Žáci i pedagogický dozor se budou ve společných prostorách pohybovat pouze s rouškami, ve třídě při výuce roušky mít nemusí. Nadále platí zákaz pohyb cizích osob (tedy mimo zaměstnanců školy a žáků) po škole. Návštěvy zákonných zástupců je NUTNÉ si domluvit předem a vstup bude následně umožněn pouze v roušce.

Rovněž s dětmi znovu proberte i doma význam desinfekce a její používání, důležitý je i rozestup mezi lidmi. Více aktuálních informací naleznete na stránkách MŠMT ČR a také na stránkách MZ ČR. Informace, co se týkají škol, budeme aktualizovat průběžně i na našich stránkách.

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v níže přiloženém plakátku naleznete informace k zahájení nového školního roku 2020/2021.

plakátek

Otevřený dopis občanům Hevlína a rodičům žáků naší školy

Vážení spoluobčané,

Milí rodiče,

dovolte nám, abychom se touto cestou vyjádřili k situaci a k atmosféře, která panuje v posledních týdnech a měsících v naší obci a která se bezprostředně dotýká naší základní školy. Tato atmosféra celý náš pedagogický sbor rmoutí, a proto jsme se rozhodli, že k ní podáme společné stanovisko formou tohoto otevřeného dopisu.

Číst celé »

Pozvánka na plenární schůzi

Dne 22.7.2020 se koná v 17.00 hod plenární schůze ZŠ v prostorách tělocvičny. Program : zahájení školního roku 2020/2021, projednání aktuální situace. Zve pedagogický sbor.

Ředitelské volno

Z technických důvodů bude ve dnech 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno!

Přihlášky pro děti ke školnímu stravování

Přihlášky ke školnímu stravování pro děti základní a mateřské školy na školní rok 2020/2021 je možné vyplnit u vedoucí školní jídelny, paní Ireny Kozůbkové, nejpozději do 21.8.2020. Po vyplnění přihlášky dostanou rodiče informace k platbám.

Bližší informace u paní Kozůbkové na tel.: 515 274 268, e-mail:  sjhevlin@seznam.cz

Prázdninový provoz v mateřské škole

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy mateřské školy bude prázdninový provoz v MŠ pouze od 24.srpna do 31.srpna 2020.

Závazné přihlášky prosím písemně doručte do MŠ do 30. června 2020. Přihlášku naleznete ZDE.

Pravidla hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou stanovena v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“) podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků uvedená v platném Školním řádu Základní školy a Mateřské školy, Hevlín, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí (§ 1 odst. 2 Vyhlášky). 

Číst celé »

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na pátek 26.června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

Žáci se dostaví dle stávajícího rozpisu na školní dvůr, kde budou vyzvednuti pedagogickými pracovníky.

Pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními :

  • dodržení odstupů 1,5 až 2 metry
  • povinnost zakrytí úst a nosu v budově školy
  • vysvědčení bude žákům vydáno v tělocvičně za dodržení daných opatření

 

         1. stupeň                                                          2. stupeň

1. ročník         8.00 hod                                       6 . ročník        9.15 hod

2. ročník         8.15  hod                                      7. ročník         9.30  hod

3. ročník         8.30 hod                                       8. ročník         9.45 hod

4. ročník         8.45 hod                                       9. ročník         10.00 hod

5. ročník         9.00 hod

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete zde

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 5. ročníku a žáků 2.stupně ve škole.

  • Žáci 5. ročníku nastupují v pondělí 1.6.2020 a žáci 2.stupně nastupují na konzultační hodiny v pondělí 8.6.2020.
  • V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
  • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

V den nástupu předloží žáci vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, ke stáhnutí zde.

Číst celé »

Poděkování

V minulých dnech se naše paní učitelka Mgr. Nikola Matoušková rozhodla se svými třeťáčky podpořit výzvu senioCentra v Šanově a tamním klientům společně poslali obrázky a dopisy o tom, jak tráví karanténu oni. Celé znění poděkování naleznete zde. I my mnohokrát paní učitelce a dětem děkujeme, že v náročných chvílích pomohli našim seniorům překonat mimořádná opatření.