Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Zápisy do první třídy ZŠ

MŠMT vydalo dne 18.03.2020 Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021. Více na níže uvedeném odkazu, popř. v příloze: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Informace jsou spolu s předešlými dokumenty k dispozici na adrese: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020.

Kontakt

Po dobu trvání mimořádných opatření a po dobu uzavření školy můžete školu kontaktovat na mailových adresách nebo na telefonním čísle 606 084 710 v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00. Děkujeme za pochopení.

Online výuka

Zadávané učivo pro žáky

Sledujte aktuální období, ve kterém mají žáci úkoly splnit! Po kliknutí na daný ročník si stáhnete soubor s úkoly do všech předmětů daného ročníku a v daném období.

Soubory otevírejte v PC! Nelze zaručit, že dokumenty MS Word nebo soubory typu ZIP nebo PDF půjdou otevřít na vašich mobilních zařízeních (tablet, mobil, apod.). 


Období od 25. 3. 2020 do 31. 3. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


Období od 18. 3. 2020 do 24. 3. 2020:

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník


 

Stránky, kde lze opakovat učivo, případně prohloubit znalosti v daném tématu:

Na ČT2 je ve všední dny v čase 9:00 - 12:00 možné sledovat pořad UčíTelka (pro žáky prvního stupně) a v čase 12:00 - 15:00 pořad Odpoledka (uřčen především pro žáky druhého stupně). Na ČT1 ve 14:00 45 minutový pořad Škola Doma určený pro žáky devátých ročníků připravujících se na přijímací zkoušky.

Žáci mohou ZDARMA využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoliv MIUč+ pak mohou využívat zdarma 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, bude licence prodloužena do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. - 5. ročníku jsou k dispozici nová videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic - žáci tak mohou pracovat podle něj.

Na stránkách www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/ si mohou žáci po jdnoduché registraci stáhnout zdarma spoustu knih ke čtení. Využijte této možnosti, neboť knihy vám v této podobě už zůstávají (stáhnout lze jako pdf soubor nebo soubor do čtečky knih).

Pro opakování matematiky lze využít i webové stránky https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/ - více informací přímo na stránkách.

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Využijte i webovou knihovnu s publikacemi zdarma na https://ejmskoly.publi.cz/ .

MŠ bude od pondělí zavřená

V souvislosti s probíhajícími opatřeními oznamujeme, že od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání bude uzavřena mateřská škola. Zároveň bude provoz školní jídelny pouze pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Žáci si odnesou ručníky a tělesnou výchovu. O ukončení zákazu budou informováni místním rozhlasem.

Školní jídelna

Žákům byla strava automaticky odhlášena, nahlášena bude automaticky při ukončení mimořádného opatření. Školní jídelna bude v provozu pouze pro cizí strávníky, zaměstnance a MŠ.

Zápisové lístky pro žáky 9. ročníku

Zápisové lístky lze vyzvednout dne 18. 3. 2020 v době od 8:00 do 12:00 v budově školy u výchovné poradkyně paní Mgr. Daniely Zikové oproti podpisu (NUTNÉ osobní převzetí rodičem!!!).

Výlet do Francie

Původně plánovaná schůzka s rodiči v termínu čtvrtek 12. 3. 2020 se NEUSKUTEČNÍ!

Zjistili jsme, že jehličnany jsou stále zelené…

Dne 27. 2. 2020 jsme se vydaly s dětmi z 1. stupně na kontrolu jehličnatých stromů, zda jsou po celý rok zelené. A nemuseli jsme chodit daleko, jelikož se kolem naší školy vyskytuje hned několik druhů těchto stromů. Schválně, kolik jehličnatých stromů znáte vy? Poznáte je s přehledem?

Číst celé »

Pečení trdelníku ve ŠD

Již tradicí v období masopustu se stalo naše společné pečení něčeho sladkého. V tomto školním roce jsme se rozhodli pro trdelník. Děti byly z volby nadšené, protože tento sladký moučník znají z různých výletů, ale niky jej doma nedělaly. 

Číst celé »

Projektová výuka - tropické ovoce

Dne 11.2.2020 jsme se žáky spojené šesté a sedmé třídy společně ochutnávali ovoce z bedýnky projektu Ovoce do škol. V bedýnce převládalo ovoce, a v některých případech i velmi zajímavé. 

Číst celé »

Tonda Obal na cestách

Žáci celé naší školy se dne 5.2.2020 zúčastnili programu „Tonda Obal na cestách“ od společnosti EKO-KOM, a.s.. Na malé prvňáčky a druháčky čekal hravý program o třídění odpadu, zatímco starší žáci se dozvěděli podrobnosti o třídění odpadu i možnostech jeho likvidace. 

Číst celé »

Lyžařský výcvikový kurz 2020

Ve dnech 10. 2. – 15. 2. 2020 odjely naše sněženky a naši machři na lyžařský  výcvikový kurz do Janoušova u Šumperka. Ubytování v hotelu Horizont nemělo jedinou chybu.  Místo sněhové nadílky nás čekala na místě bouře Sabina. Hned první odpoledne jsme se vydali na pořádnou procházku, abychom zmapovali okolí. 

Číst celé »

Zvířátka v zimě v MŠ

Zvířátka to v zimě nemají vůbec jednoduché. Musí se vyrovnat s nízkou teplotou, ale i s nedostatkem potravy. Každé zvíře se s tím snaží poprat jiným způsobem. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin, jiná si střádají zásobu na zimu. 

Číst celé »

Divadlo Hvězdička v MŠ

Ve středu 12.2.2020 zavítalo do MŠ maňáskové divadlo s pohádkou KRTEK A KOLO. Pohádka byla o krtečkovi, který hledal své kamarádce opičce Pepičce ztracené kolo. 

Číst celé »

Zdraví v MŠ

V mateřské škole se v průběhu roku věnujeme nejrůznějším tématům. Před pár dny to bylo téma týkající se zdraví dětí, zdravého životního stylu, nemocí apod. Děti měly možnost vyzkoušet si jaké to je, ocitnout se v roli lékaře, zdravotní sestřičky nebo pacienta. 

Číst celé »

Zdravá strava

V nabitém programu školní družiny připadlo na leden téma zdravé stravy. Co je zdravé stravování a jak se stravovat? S dětmi jsme si ukázali, co má obsahovat náš denní jídelníček.

Číst celé »

Krmíme zvířata

Dne 29. 01. 2020 se žáci 1. a 3. ročníku vydali na bojovou akci. I přes nepříznivé počasí se našim vojákům velice dařilo při zakopávání pokladů a následném řešení úkolů. Namíchané elitní jednotky v plném nasazení a s notnou dávkou adrenalinu splnily všechny dané cíle.

Číst celé »